Hitta bostad

Västerås kommun har ingen för­valtning som hyr ut eller säljer bostäder. All verk­samhet av den typen, sker genom Bostad Västerås och Bostads AB Mimer.

Bostad Västerås

I Västerås är det Bostad Västerås som arbetar med in­formation om bostäder och tomter. På deras webb­plats kan du se vilka hyresvärdar och fastighets­ägare som hyr ut lägen­heter. Bostad Västerås sköter även vår tomt- och småhuskö. Alla kommunala tomter för egen byggnation för­delas via den kön. Det gäller även en del grupp­byggda småhus­områden.

Bostads AB Mimer

Bostads AB Mimer är det största bostads­bolaget i Västerås. Det ägs av kommunen och driver en allmän­nyttig verk­sam­het. Bolaget äger och för­valtar cirka 11 300 bostäder. Samman­lagt bor över 20 000 västeråsare i deras hus.

Hitta service i samlingskartan

Ska du flytta till Västerås? Då kan du i förväg se var det finns till exempel förskolor eller annan service. Det gör du i vår samlings­karta. I kartan finns en mängd olika in­formation. Du kan tända och släcka lager som visar var skolor, lekplatser, parker och motionsspår ligger.
Samlingskartan

Kartbild av samlingskartan med symbolen för förskola markerad