Visa sökformulär

Att driva trygghetsboende

Fastighetsägare som startar ett trygghetsboende i Västerås kan söka ersättning från Västerås stad för gemensamhetslokal och bovärd.

Vad är ett trygghetsboende?

Ett trygghetsboende är ett hyreshus för personer över 65 år. Det finns kriterier för hur boendet ska vara utformat. Bostäderna ska till exempel vara anpassade till de äldres behov och boendet ska ha gemenskapslokaler för till exempel måltider, samvaro, hobby och rekreation. Det ska också finnas en bovärd på plats på angivna tider.

Riktlinjen Ersättning för trygghetsboende där du kan läsa kriterierna för hur boendet ska vara utformat.PDF

Det finns en efterfrågan på trygghetsboenden som gör att allt fler fastighetsägare planerar för den formen av boenden för äldre.

Vem kan ansöka?

Du som startar ett trygghetsboende kan ansöka om finansiellt stöd från staden för delar av kostnaden för bovärd och gemensamhetslokal. För att du ska kunna få ersättning måste boendet uppfylla vissa krav.

Riktlinjen Ersättning för trygghetsboende där du kan läsa om de krav som Västerås stad ställer för att du ska kunna få ersättning för ett trygghetsboende.PDF

Om du ska bygga ett trygghetsboende kan du även få stöd, som täcker en del av kostnaden, från Boverket.

Boverkets hemsida där du kan läsa mer och ansöka om stöd.länk till annan webbplats

Så här gör du

Hur gör jag för att söka ersättning från Västerås stad?

steg 1

Digital ansökan

Du fyller i din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det kostar inget att ansöka.

steg 2

Vad händer nu?

När vi har fått in din ansökan får du ett meddelande om vem som kommer att ha hand om ditt ärende och ungefär hur lång tid det tar innan du får ett beslut. Om du beviljas ersättning kommer den att betalas ut årsvis baserat på budgetår. Beslutet gäller i två år. När det har gått två år kan du göra en ny ansökan – en återansökan.

steg 3

Uppföljning

Du som beviljas ersättning behöver en gång om året lämna in en redovisning till Västerås stad. Redovisningen lämnas in till an@vasteras.se i november varje år. Redovisningen ska innehålla:

 • Hur gemensamhetslokalen används.
 • Hur fastighetsägaren uppfyller krav på bovärd och dess uppdrag.
 • Uppgifter om kösituation och tomma lägenheter.
 • Adress och kontaktuppgifter.

Hur mycket ersättning kan jag få?

Ersättning för bovärd

Ersättningen baseras på antal lägenheter och timmar per vecka. Du kan få ersättning för maximalt 80 lägenheter per trygghetsboende.

 • För ett trygghetsboende med 30-60 lägenheter som har en bovärd minst 15 timmar i veckan blir ersättningen 200 000 kronor per år.
 • För ett trygghetsboende med 61-80 lägenheter som har en bovärd på minst 20 timmar per vecka blir ersättningen 250 000 kronor per år.

Ersättning för gemensamhetslokal

För gemensamhetslokal utbetalas ersättning för 2 kvadratmeter per lägenhet med 1 700 kronor per kvadratmeter.

Exempel:

 • För ett trygghetsboende med 30 lägenheter blir ersättningen 102 000 kronor.
 • För ett trygghetsboende med 60 lägenheter blir ersättningen 204 000 kronor.
 • För ett trygghetsboende med 80 lägenheter blir ersättningen 272 000 kronor.

Har du frågor?

Ring Västerås stads kontaktcenter på telefon 021-39 27 25 och be att få prata med boendestrategen på vård och omsorgsförvaltningen.

Det här händer i Västerås

 • Dialog med boende på Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

 • Dialogmöte med närboende vid Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med hyresvärdarna Ikano Bostad och Willhem bjuda in till ett dialogmöte för att svara på...

Nytt i Västerås

 • Dags för lövsopning

  Hösten är här och det betyder att det faller massor av löv på gator, gång- och cykelbanor. De närmaste veckorna sopas löven upp i den årliga lövsopningen. 

 • Parkeringsyta i Bäckby stängs av

  Onsdagen den 23 oktober stängs Västerås stads parkeringsyta nära vårdcentralen i Bäckby. Anledningen är att Mimer köpt tomten för att bygga hus.

 • Nominerade till Pedagogiska priset 2019

  För andra året i rad har det kommit in rekordmånga nomineringar till Pedagogiska priset. Här presenterar vi de nominerade. Tack till er som har nominerat en pedagog, ett arbetslag eller en verksamhet. Fredag den 6 december klockan 11 meddelar vi vinnarna av Pedagogiska priset 2019 i stadshuset. Vinn...

Hjälpte informationen på denna sida dig?