Kulturgarantin och Skapande skola

Kulturgarantin

Alla grundskoleelever i Västerås, från förskoleklass till årskurs 9, omfattas av Kulturgarantin. Kulturgarantin innebär att alla Västerås grundskolor kostnadsfritt kan ta del av ett professionellt kulturutbud vid minst ett tillfälle varje läsår. Detta gäller både kommunala skolor och fristående skolor. Utbudet kan bland annat vara teater, dans, musik, nycirkus, kvalitetsfilm och konserter. Skolan bokar kulturprogram direkt i kulturbokningen. I utbudskatalogen finns de aktuella föreställningarna.

Utbudskatalog för Kulturgarantin vårterminen 2024

Kulturbokning för grundskollärare

Skapande skola

Inspirationskatalog med tips och idéer för Skapande skola läsåret 2024-2025 Pdf, 19.2 MB.

Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan skola och kulturliv. Både kommunala skolor och fristående skolor har möjlighet att ansöka om medel för Skapande skola-projekt. Exempel på projekt är nycirkus och medeltida lajv, samarbeten med konstnärer, filmprojekt och uppsättning av föreställningar tillsammans med professionella kulturarbetare. Satsningen finansieras av Statens Kulturråd. I fokus står elevens eget skapande.

Ansökan för skapande skola läsåret 2024-2025

Varje år får skolorna ta del av en inspirations- och förslagskatalog för Skapande skola-projekt. Där finns möjliga projektidéer och kontaktuppgifter till professionella kulturaktörer. Skolorna ansöker sedan via e-formulär (se länk ovan). Besked om beviljat bidrag meddelas i maj/ juni.

Samordnas av Västerås stadsbibliotek

Det är Västerås stadsbibliotek som ansvarar för Kulturgarantin och arbetar aktivt för att alla elever ska få möjlighet att ta del av det utbud som finns. I uppdraget ingår att förbereda, samordna och genomföra ett professionellt kulturutbud av hög kvalitet. De distribuerar i vissa fall pedagogiskt material som är kopplat till utbudet. Västerås stadsbibliotek är en del av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Kontakta oss

Rose-Marie Fasth

Kultursamordnare, kultur och evenemang

Telefon: 021-39 16 73

rose-marie.fasth@vasteras.se