Information om avfall från din fritidsbåt

För vår miljö och ett rent Västerås är det viktigt att du hanterar avfall från din fritidsbåt rätt i våra fritidsbåtshamnar. Det är även viktigt att våra anläggningar fungerar och där är du en bra hjälp för oss genom att göra felanmälningar i vår app ”Tryggare Västerås”.

Hushållsavfall

I våra kommunala fritidsbåtshamnar har vi ett antal större markbehållare och sopkärl där du kan slänga ditt hushållsavfall. Om det är fullt i markbehållaren så lämna hushållsavfallet i en annan eller ta med dig hem, annars sprids soporna ut av djuren. Kartor på placering hittar på Båtliv och hamnar - Västerås (vasteras.se).

Farligt avfall

Det finns inga kärl avsedda för detta i våra fritidsbåtshamnar. Vi hänvisar dig till att lämna in farligt avfall på närmaste återbruk som VafabMiljö sköter.

Vafabs återbruksstationer

Toalettavfall

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas av förbudet (Transportsstyrelsens författningssamling, TSFS 2010:96).

Västerås fritidsbåtshamnar har latrinpumpar på följande ställen:

  • Lövudden
  • Lögarängshamnen
  • Kraftverkshamnen
  • Mälarparkshamnen
  • Gäddeholms fritidsbåtshamn

Utslagsvask för latrintömning finns i:

  • Lögarängshamnen i den röda byggnaden nära latrinpumpen.
  • Mälarparkshamnen på utsidan av torrdasset vid den södra mastkranen.

Under rubriken "Avfall från din fritidsbåt" finns kartor över var latrinstationerna finns.

Vid frågor eller synpunkter

Om du som båtägare har frågor eller synpunkter kan du mejla eller ringa oss på:

fritidsbatshamnar@vasteras.se eller 021-39 00 00

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den