Hundrastgårdar

Idag finns det hundrastgårdar på sex platser i Västerås tätort. Här kan hundarna springa fritt, leka av sig och träffa andra hundar.

Handlingsplan för hundrastgårdar

Intresset för hundrastgårdar är stort. Därför beslutade tekniska nämnden i juni 2020 om en handlingsplan för hundrastgårdar. Den handlar dels om att rusta de hundrastgårdar som finns runt om i kommunen, dels om att bygga nya på platser där det är långt närmaste hundrastgård.

I handlingsplanen förslås i första hand fyra nya större hundrastgårdar på

 • Öster Mälarstrand
 • Vallby eller Eriksborg
 • Skallberget
 • Brandthovda.

Hur snabbt renovering eller nybyggnad kan ske beror på hur pengarna fördelas i tekniska nämndens årliga investeringsplan. Genomförandet är alltså inte tidsatt utan sker när nämnden har finansiering. Dessutom behöver prioritering göras mot andra angelägna projekt.

Handlingsplan för hundrastgårdar Pdf, 3.5 MB.

Om hundrastgårdarna

På många allmänna platser måste du ha din hund kopplad, men i rastgårdarna kan hundarna springa fritt. En annan tanke med hundrastgårdarna är att minska rastandet på till exempel lekplatser. Nu får i stället hundarna egna inhägnade ytor på ett antal platser.

I Västerås är det tekniska nämnden och kommunfullmäktige som beslutar om att anlägga hundrastgårdar. Vi har byggt rastgårdarna på områden där det finns många hundar. För att inte störa närboende försöker vi att placera gårdarna på visst avstånd till bostäder. Men eftersom Västerås är en stor stad finns det få platser med stora avstånd till bebyggelse. Det är därför viktigt att du som är hundägare visar hänsyn till de närboende. Självklart plockar du upp bajset efter dina hundar – både i och utanför rastgården.

Här finns hundrastgårdarna

 • Bäckby, intill Köpingsvägen
 • Sörängen, intill Ringduveskogen
 • Hammarby/Vetterstorp, intill Krumeluren
 • Centrum, Rudbecksparken
 • Önsta/Gryta, intill idrottsplatsen
 • Haga, intill Östra Utmarken.
 • Skultuna

Läs mer i de lokala ordningsföreskrifterna om var din hund får vistas.

Ordningsregler för hundrastgården

Visa hänsyn för de boende i området, tänk på att hunden kan störa när den skäller. Respektera att tystnad gäller 21.00‐08.00. Du är ansvarig för den hund du har tillsyn över i hundrastgården. Hundrastgården är till för hundar och hundägare. Plocka upp efter din hund. I hundrastgården gäller kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Under tiden 15 april till och med den 30 september får hundar, katter och hästar inte vistas på

 • Framnäsbadet
 • Johannisbergsbadet
 • Lögarängsbadet
 • Lövuddens bad
 • Sundängens bad
 • Sandabadet
 • Björnöbadet
 • Sandstranden på Östra Holmen
 • Hökåsengropen

Lokala ordningsföreskrifter.

När det finns andra hundar i rastgården:

Fråga om det går bra att hundarna leker tillsammans innan ni går in. Vänta annars på er tur. Om det är kö får du och din hund nyttja rastgården i 20 minuter, först i kö gäller. Tillrättavisa din hund vid behov för att undvika konflikt/skador. Ingrip vid eventuell konflikt mellan hundarna för att undvika/minimera skador.

Undvik att vistas i hundrastgården med din hund om:

 • Du eller din hund är rädda för andra hundar
 • Du är mycket osäker på din hunds beteende
 • Din hund inte är kry eller det finns misstanke om smitta
 • Din hund är aggressiv, stressad eller skäller konstant. Det kan påverka andra hundar, ägare och boende
 • Du har en tik som löper eller är på väg in i löpperiod.

Felanmälan

Teknik- och fastighetsförvaltningen i Västerås stad kontrollerar regelbundet stängsel och liknande i hundrastgårdarna. Om du själv upptäcker något i hundrastgården som är trasigt eller behöver rättas till anmäler du det via Felanmälan.

Felanmälan

Du kan ladda ner appen Felanmälan Västerås från App Store eller Google Play.

Hundar i de lokala ordningsföreskrifterna

I de lokala ordningsföreskrifterna handlar flera paragrafer om hundar.

Under tiden 15 april till och med den 30 september får hundar, katter och hästar inte vistas på

 • Framnäsbadet
 • Johannisbergsbadet
 • Lögarängsbadet
 • Lövuddens bad
 • Sundängens bad
 • Sandabadet
 • Björnöbadet
 • Sandstranden på Östra Holmen
 • Hökåsengropen

Hundar, katter och hästar får inte inte vistas i lekparker.

Hundar ska hållas kopplade på

 • Gator, väg, torg samt gång- och cykelbana
 • Offentliga platser inom Cityringen
 • Perronger, väntsalar och biljetthallar i anslutning till Västerås centralstation inklusive gångbron
 • Följande motionsspår: Barkarö, Bjurhovda, Björnön, Bäckby, Dingtuna, Gryta, Hökåsen, Irsta, Pettersberg, Rocklunda-Rönnby, Råby, Skultuna, Tillberga och Wenströmska
 • Kommunens begravningsplatser.

När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Eller ska den vara märkt på annat sätt så att det går att komma i kontakt med ägaren.

Hundbajs ska plockas upp på samtliga offentliga platser.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se