Ansöka om fana

Som ett led i att sprida användandet av svenska flaggan delar Västerås stad varje år ut ett antal fanor till föreningar. Utdelningen sker under nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni.

Flera svenska flaggor mot blå himmel. 

Ansökan

Ansökan om fana skickas senast 11 april till Elisabeth Fogelberg, se kontaktuppgifter längre ner på den här sidan.

Ansökan ska innehålla:

 • Föreningens namn
 • Kontaktperson
 • Postadress
 • Mejladress
 • Telefonnummer
 • En kort redogörelse av varför föreningen önskar få en fana.

Riktlinjer

För att beviljas en fana ska följande riktlinjer uppfyllas:

 • Föreningen ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Västerås kommun.
 • Föreningen ska vara öppen för alla som instämmer i föreningens målsättning.
 • Föreningen ska ha demokratiska arbetsformer som stärker det grundläggande syftet med föreningslivet.
 • Föreningen ska arbeta i enlighet med Västerås stads värdegrund och diskrimineringslagen samt aktivt arbeta för jämställdhet och tillgänglighet för olika grupper och integrering i verksamheten oavsett förutsättningar.
 • Föreningen ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter i sitt arbete med barn och unga och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 • Föreningen ska vara godkänd och registrerad hos Skatteverket.
 • Föreningen ska ha en organisatorisk stabilitet. Det innebär att föreningen ska ha organisationsnummer, stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel och ha styrelse som utsetts av föreningens årsmöte.

Kontakta oss

Elisabeth Fogelberg

Kultursamordnare, kultur och evenemang

Telefon: 021-39 85 42

elisabeth.fogelberg@vasteras.se