Carlforsska gymnasiet

Carlforsska gymnasiet byggs ut och blir största gymnasieskolan i Västerås.

Månadsbrev juli-augusti

Det är mycket aktivitet på området nu och vi är tacksamma för er förståelse. Vi gör åtgärderna för att skapa en så bra skola som möjligt.

Arbeten med matsal/administrationslokaler E-huset:

 • V 31 börjar vi montera stommen i tillbyggnaden av matsalen.
 • V33 monteras takkassetter på tillbyggnaden av matsalen.
 • arbeten med ventilation.

Ett flertal arbeten görs även i L-huset som ligger i anslutning till E-huset. Detta är bland annat: rivning av några innerväggar och innertak samt byggnation av nya innerväggar.
Det görs även arbeten i passagen mellan husen så som rivning av ytterväggar och tak samt därefter montering av nytt tak och väggar.

Arbeten i F-huset:

 • Tak- och plåtarbeten.
 • Innerväggar på plan 10 och 11.
 • Målningsarbeten på plan 10 startar i slutet av augusti.
 • Arbeten men el, vatten, värme, avlopp och ventilation.
 • Arbetet med gångbron fortsätter.
 • Markarbeten för den nya skolgården och på västra sidan mot Kristiansborgshallen fortsätter.
 • Markarbeten östra sidan ut med Vallgatan startar efter semestern

Vi arbetar under följande tider: måndag - torsdag 06:30-16:00, fredag 06:30-14:00. Arbeten kan förekomma på andra tider vid enstaka tillfällen. Semester v 28-32, men viss verksamhet kan pågå även då.

Om projektet

Västerås stad bygger ut Carlforsska gymnasiet för att kunna ta emot fler elever. När bygget är klart kommer hela skolan rymma 1700 elever.

 • Det blir en ny skolbyggnad i två våningar (F-huset).
  Den kommer att byggas på östra sidan av skolgården mot Vallgatan. I byggnaden ska det bli plats för Lidmanska gymnasiet som idag finns i universitets lokaler i närheten. Dessutom ska byggnaden täcka de lokalbehov som blir när ekonomi- och handelsprogrammen, som idag har undervisning i universitets lokaler, ska ha undervisning enbart i Carlforsskas lokaler.
 • Matsalen och administrationslokalerna byggs ut. Det blir en tillbyggnad på den befintliga byggnaden (E-huset) ut mot skolgården.
 • Dagens skolgård renoveras. Den får bland annat en scen, basketplan och utegym. Asfalten som innehåller en del miljöfarligt material byts ut.

Matsalen och administrationslokalerna byggs ut (E-huset)

Det nya F-huset byggs på den östra delen av skolgården, mot Vallgatan.


Preliminär tidplan

September 2022 - Det officiella första spadtaget symboliserade byggstarten.

Hösten 2022 - Markarbetet och den första gjutningen startade.

Våren 2023 - Husstommen och fasaden på huset kommer på plats.

Maj 2024 - Slutbesiktning.

Utöver dessa åtgärder från stadens sida byggs även en skolbyggnad som ska ligga mellan Kristiansborgsskolan och universitetet. Även den byggnaden ska till en del täcka Carlforsska gymnasiets behov av lokaler och kallas G-huset. Denna byggnad ägs och byggs av Hemsö, staden kommer att hyra lokaler i byggnaden. För mer information om denna byggnation hänvisas till Hemsö.
Hemsös sida till sitt projekt Länk till annan webbplats.

Prenumerera på information

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan.

Tänk på att anmälan innebär att du samtycker till att vi får hantera en av dina personuppgifter (i detta fall din mejladress) för att göra utskick. Läs därför samtyckestexten nedan innan du anmäler dig.

Hantera prenumeration

Därför behöver vi ditt samtycke
Västerås stad, tekniska nämnden, behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Personuppgiften, som i detta fall består av din mejladress, kommer att samlas in via denna sida och användas för att skicka ut information när det sker uppdateringar på sidan Carlforsska gymnasiet.

Du avgör själv om du vill lämna ut personuppgifter i form av din mejladress. Uppgifterna kommer att behandlas internt på teknik- och fastighetsförvaltningen. Eftersom sidan Carlforsska gymnasiet uppdateras kontinuerligt kommer dina personuppgifter (i form av din mejladress) att sparas och behandlas tillsvidare. Vid större tekniska uppdateringar kan Västerås stad, tekniska nämnden, välja att radera prenumerationsfunktionen från sidan och därmed samtliga personuppgifter som samlats in via denna sida. Då kommer då vanligtvis bli informerad om detta i förväg. Du kan dock när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om dina rättigheter via länken nedan.

Samtycke
Genom att under "Prenumerera på viktig information" klicka i ”Prenumerera”, sen skriva in din mejladress och slutligen klicka på ”ok” så samtycker du till att Västerås stad, tekniska nämnden, får behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst avregistrera dig från tjänsten genom att klicka i "Avsluta prenumeration" och ange din mejladress på samma sätt som vid registrering.