Kommun och politik

Sverige är en demokrati. Det innebär att folket bestämmer vilka som ska bestämma och styra Sverige.

Det finns olika politiska partier att rösta på. Partierna består av människor som tycker samma sak och som vill kämpa tillsammans för att ändra på saker.

I kommunen är det kommunfullmäktige som bestämmer. I kommunfullmäktige bestämmer politiker från de olika politiska partierna.

Vid varje val röstar människorna i Västerås på det parti som de vill ska bestämma här. Hur många politiker från varje parti som får vara med i kommunfullmäktige beror på hur många röster partiet får.

Vad är en kommun?

Det finns 290 kommuner i Sverige. Kommunerna ska se till att det finns förskolor, skolor, omsorg för äldre personer och för personer med funktionshinder.

Kommunen ska också ordna så att det finns gator, avlopp, rent vatten att dricka och att soporna blir hämtade.

Räddningstjänsten, biblioteket och badhuset är också en del av kommunen. Kommunen bestämmer även hur personer som bor i kommunen får bygga.

För att sköta allt i kommunen behövs pengar. Alla som bor och jobbar i kommunen betalar pengar till kommunen. Dessa pengar kallas skatt. Kommunen får också pengar från staten.

Kommunens ekonomi

För att kommunen ska kunna sköta till exempel dagis och skolor, gator och bibliotek behöver kommunen pengar. Alla som bor och jobbar i kommunen betalar pengar till kommunen. Dessa pengar kallas skatt.

I Västerås betalar de som jobbar 31,84 procent av sin lön i skatt. De betalar 31 kronor och 84 öre på varje hundralapp de tjänar. Skatten dras direkt från lönen. Kommunen får en del av skattepengarna och landstinget får en del av skattepengarna.

Kommunen får också pengar från staten.

På våren varje år skriver kommunen en årsredovisning. I årsredovisningen kan du läsa om hur kommunen har använt pengarna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bestämmer i kommunen. Kommunfullmäktige är som kommunens riksdag. När det är val väljer de som bor i kommunen vilka 61 personer som ska vara med i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige bestämmer om viktiga frågor. Viktiga frågor är till exempel hur kommunens pengar ska användas, hur mycket invånarna ska betala i skatt eller hur mycket barnomsorgen ska kosta.

Politikerna i kommunfullmäktige träffas en gång i månaden. Det står i tidningen och på kommunens webbplats när kommunfullmäktige ska ha möte. Du får gärna vara med och lyssna på kommunfullmäktiges möten. Innan mötet börjar kan du ställa frågor om du undrar över något.

Förvaltningar

Varje nämnd har en förvaltning som gör det arbete som nämnden bestämmer. Personalen som arbetar på en förvaltning kallas tjänstemän.

Tjänstemän är anställda av kommunen. Tjänstemän är inte politiker.

Hjälpte informationen på denna sida dig?