Barn och utbildning

Förskola

Barn kan gå på förskola i Västerås. Förskola kallas också för dagis. Barnen kan börja när de är 1 år och gå i förskola till de är 6 år.

Familjedaghem

Det finns också familjedaghem. Familjedaghem kallas också dagmamma. På familjedaghem kan barn som är mellan 1 och och 6 år gå, och då är barnen hemma hos en dagbarnvårdare.

För att söka om plats på förskolan eller på familjedaghem, ring 021-39 06 00.

Öppna förskolan

Det finns 10 olika öppna förskolor i Västerås. Dit kan du gå med ditt barn om du är arbetslös, sjukskriven eller föräldraledig. Öppna förskolan kostar inget och du behöver inte anmäla dig.

Särskola

I Västerås stad finns det
olika sorters särskola.
I särskolan går personer som inte
kan gå i vanlig skola.
Det finns obligatorisk särskola,
gymnasiesärskola och särvux.

Obligatorisk särskola

Obligatorisk särskola är till för barn som inte kan gå i vanlig grundskola.
I den obligatoriska särskolan finns grundsärskola och träningsskola.
I grundsärskolan går barn som haren lätt utvecklingsstörning.
I träningsskolan går barn som inte kan gå i grundsärskolan.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är frivillig.
För att få börja i gymnasiesärskola
måste du först ha gått i
grundsärskola eller träningsskola.

Vuxenutbildning

Skola för vuxna människor kallas för vuxenutbildning. Det finns olika sorters vuxenutbildning. Du kan studera för att bli bättre på saker som du lärde dig när du var yngre. Du kan också lära dig helt nya saker.

Den som vill studera kan få hjälp att hitta rätt utbildning.

Personer som kommer från ett annat land kan få lära sig svenska för invandrare. Svenska för invandrare kallas också för Sfi.

Om du har frågor kan du ringa 021-39 17 45 till Vuxenutbildningscentrum.

Hjälpte informationen på denna sida dig?