Visa sökformulär

Kansalaisyhteiskunta

Yhdistyselämää, aatteellisia järjestöjä, vapaaehtoistoimintaa ja taloudellista toimintaa jota harjoitetaan tiettyä kysymystä koskevien tavoitteiden ja pyrkimysten pohjalta, kutsutaan yhteisellä nimellä kansalaisyhteiskunnaksi.

För vem

Mitä kansalaisyhteiskunta merkitsee?

Kansalaisyhteiskunta on yhteiskunnan tärkeä resurssi, ääni julkisessa tilassa, demokratiakoulu, kehitysvoima ja aktiivisuuden, yhteenkuuluvuuden ja mielekkyyden tuoja monille ihmisille - sosiaalinen foorumi.

Kansallisella tasolla Ruotsin hallitus, Kunnat ja maakäräjät (SKL) ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt solmivat jo viisi vuotta sitten sopimuksia maan julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan välisestä yhteistoiminnasta.

Myös Västeråsin kaupunki haluaa hyödyntää kansalaisyhteiskunnan voimavaroja ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävää yhteistyötä. Tämän vuoksi on kaupunki solminut paikallisen sopimuksen yhteistyöstä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

LÖK on muutakin kuin sipuli!

”LÖK” (lokal överenskommelse=paikallinen sopimus) on kunnan ja yhdistyselämän välinen paikallinen sopimus. Paikallinen sopimus koskee sitä, miten teemme yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla. Västeråsissa tehdään jo nykyisellään yhteistyötä monin tavoin. Se on erittäin tärkeää. Yhteisvoimin me luomme kaupungin, jossa kaikkien on hyvä asua ja elää. Yhdistyselämässä on intoa ja voimaa, joka edesauttaa myönteistä yhteiskuntakehitystä monin tavoin.

LÖK, paikallinen sopimus, hyödyntää ja kehittää tähänastista yhteistoimintaa pitkällä aikavälillä. Se edesauttaa myös löytämään uusia yhteistoiminta-alueita ja huolehtii siitä, että yhdistyselämä pääsee oikeuksiinsa kaikilta osin. Sopimuksen avulla voimme myös varmistaa, että yhdistyselämän itsenäinen ja riippumaton asema äänenkantajana ja mielipiteenmuodostajana vahvistuu. Sopimuksen tavoite on kestävä ja pitkäaikainen yhteistyö. Kaikki tämä on tärkeää demokratiakehityksen kannalta.

Monissa Ruotsin kunnissa on solmittu paikallisia sopimuksia. Kansallisen sosiaalialan sopimuksen seurantaa varten on perustettu erityinen kanslia, jonka verkkosivuilla on tietoja muista kunnista, jotka työskentelevät tällä alueella. Lisätietoja saa oheisten linkkien kautta.

Kansalaisyhteiskuntaa koskevasta politiikasta vastaava viranomainen on nimeltään Nuorisohallitus (Ungdomsstyrelsen). Alalaidassa on linkkejä, joiden avulla voi hankkia lisätietoja ja siellä on myös linkki hallituksen verkkosivuille.

Så här gör du

Ota yhteyttä

Jos haluat tietää enemmän Västeråsin kaupungin yhteistoiminnasta kansalaisyhteiskunnan kanssa sekä
paikallisesta sopimuksesta, olet tervetullut ottamaan yhteyttä Per-Inge Hellmaniin:
Puh. 021-39 33 33 tai per-inge.hellman@vasteras.se


Hjälpte informationen på denna sida dig?