Visa sökformulär

Päiväkotitoiminta

Päiväkodit järjestävät toimintaa 1-5-vuotiaille lapsille.

Yleinen päiväkoti 3-5-vuotiaille

Kaikilla 3-5-vuotiailla lapsilla on syyslukukauden alusta, sinä vuonna kun he täyttävät 3 vuotta, lukien oikeus yleiseen päiväkotiin. Siihen saakka oikeus on kaikilla 4-5-vuotiailla. Toiminta tapahtuu päiväkodissa ja se perustuu päiväkodin opintosuunnitelmaan- Lpfö 98, korjattu 2010. Se käsittää kolme tuntia päivässä ja on maksuton. Lasten osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toiminnan järjestäminen on kunnille pakollista.

Kokonaan tai olennaisilta osilta suomenkielinen esikoulu

Kun hallintoalueeseen kuuluva kunta tarjoaa paikkaa esikouluuun, on kunnalla vastuu, jos lapsen huoltaja sitä pyytää, tarjota paikka esikoulussa jossa toiminta on kokonaan tai olennaisilta osilta suomenkielistä [ 17 § (2009:724) laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä].
Västeråsin kaupungissa on kaksi esikoulua joissa toiminta on kokonaan tai olennaisilta osilta suomenkielistä
(klikkaa eri otsikkoja niin löydät yhteystiedot):

  • Hällby Päiväkoti (kokonaan)
  • Brevduvan Päiväkoti (yksityinen päiväkoti, suomenkielinen lapsiryhmä)

Läs mer på Hällby förskolas webbplats, finsk avdelning Linkki toiselle sivustolle.
Läs mer på Brevduvans Förskolas webbplats, finsk avdelning Linkki toiselle sivustolle.

Läs mer om förskoleverksamhet på finska här, esikoulu Linkki toiselle sivustolle.

Pedagoginen huolenpito

Pedagoginen huolenpito on yhteisnimitys niille lastenhoidon muodoille, jotka eivät kuulu esikouluun tai vapaa-ajankotiin. Yksi muunnos tästä on perhepäiväkoti, jossa lastenhoitajat ottavat etupäässä 1-5-vuotiaita lapsia vastaan omassa kodissaan. Toinen muunnos voi esimerkiksi olla erilaiset moniperheratkaisut.

Avoin esikoulu

Avoin esikoulu on kohtaamispaikka, jossa lapset yhdessä vanhempiensa, päivähoitajiensa tai muiden aikuisten kanssa tapaavat toisiaan. Avoin esikoulu on perhekeskuksen napa, jonka ympärillä äitiysneuvolan, lasten terveydenhuollon, koulun ja sosiaalipalvelun yhteistoiminta tapahtuu.

Opintosuunnitelma

Esikoululla on oma opintosuunnitelma- Lpfö 98, korjattu 2010. Se on toiminnan korkean laadun perustana. Koulujen tapaan esikoulu noudattaa myös Västeråsin kaupungin koulutussuunnitelmaa. Pedagogisen huolenpidon ohjenuorana ovat ohjausdokumentit.

Työnhakijoiden ja vanhempainvapaalla olevien lapset

Työtä hakevien lapset saavat olla esikoulutoiminnassa mukana 20 tuntia viikossa. Vanhempainvapaalla olevien lapset saavat olla mukana esikoulutoiminnassa 15 tuntia viikossa. Toiminta-ajan jakautuminen määräytyy lasten kannalta parhaan pedagogisen laadun mukaan vanhempien kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

Aukioloajat ja poikkeavat aukioloajat

Kunnan esikoulutoiminnan normaali aukioloaika on klo 6.30-18.00. Erityisistä dokumentoiduista syistä on laajennettua toimintaa klo 6.00-19.30. Kello 19.30 jälkeen käytössä on yötoiminta. Vuoden mittaan järjestetään kaksi suunnittelupäivää. Tällöin varsinainen toiminta keskeytyy suunnittelua, arviointia ja ammattitaidon kehittämistä varten. Lasten vanhemmille on ilmoitettava tästä viimeistään kahta kuukautta ennen. Maksuja ei tämän vuoksi alenneta. Kesällä monien lasten ollessa vapaalla, esikouluja, pedagogista huolenpitoa ja vapaa-ajankoteja voidaan yhdistää. Tämä saattaa merkitä sitä, että lapset saavat olla eri paikassa kuin missä he ovat tavallisesti. Vanhemmille tarjotaan hyvissä ajoin mahdollisuus käydä tutustumassa tällaiseen tilapäiseen paikkaan. Halutessasi lisätietoja yksittäisestä esikoulutoiminnasta, ota ystävällisesti yhteys kyseiseen toimintaan.

Lastenhoitopaikan myöntäminen

Kun lapsi tarvitsee hoitopaikkaa, lasten vanhempien tulee ilmoittaa tarpeestaan kunnan lastenhoitokäsittelijälle. Kunta ratkaisee onko lapsellasi oikeus hoitopaikkaan perheen toivomassa määrin. Ennen päätöksentekoa käsittelijä tutustuu vanhempien työaikoihin, matkoihin kuluviin aikoihin, opiskeluaikoihin, vuorokausilepoa koskeviin aikoihin sekä mahdollisiin muihin tekijöihin, jotka ovat tärkeitä kussakin yksittäisessä tapauksessa. Olosuhteiden muuttuessa, esimerkiksi tulojen muuttuessa, on tärkeää ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian kunnan lastenhoitokäsittelijälle. Tarkistettaessa onko vanhemmilla oikeus esikoulupaikkaan ja koululastenhuoltoon voidaan vaatia todistuksia työnantajilta, opintojen järjestäjiltä tai työttömyyskassasta.

Så här gör du

Lisätietoja

Yhteyskeskus/Kontaktcenter, 021-39 00 00. Tulkki voidaan järjestää tarvittaessa.

Hjälpte informationen på denna sida dig?