Visa sökformulär

Information till utförare av personlig assistans

Här finns information för dig som är privat assistansanordnare eller egen arbetsgivare för dina assistenter.

Vilken del av informationen till utförare av personlig assistans är du intresserad av att läsa?

Ekonomisk ersättning för utförd assistans

Västerås stad utger ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för beviljade assistanstimmar i enlighet med beslut tagna av kommunen.

Länk till information om ekonomisk ersättning för utförd assistans enligt 9 § 2 LSS

Redovisning av utförd assistans

Vi håller för närvarande på att införa e-tjänst för ersättning för utförd assistans. En testperiod pågår från september 2020 där ett antal utvalda assistansanordnare prövar den nya e-tjänsten.

När testperioden är klar kommer e-tjänsten att öppnas för alla assistansbolag och fakturahanteringen kommer därmed att upphöra. För er som är testföretag, vänligen följ länken ovan (Redovisning). Övriga assistansanordnare hänvisas för tillfället till nuvarande fakturahantering.

Länk till information inför att assistans ska utföras och redovisning av utförd assistans

Merkostnad sjuklön och ekonomisk ersättning

Kommunen Västerås stad är skyldig att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd om den ordinarie personlige assistentens sjukfrånvaro inte täcks av beviljade assistanstimmar.

Länk till information om ekonomisk ersättning i samband med ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro enligt 9 § 2 LSS

Basansvar personlig assistans

När du som är assistansutförare på grund av särskilda skäl inte kan utföra assistansen hos den enskilde kan du kontakta kommunens utförare av basansvar för tillfällig hjälp med en vikarie.

Länk till information om när du som assistansutförare av särskilda skäl inte kan utföra assistansen hos den enskilde


Faktura ska inte skickas. Ersättning kan betalas ut först efter att ansökan har inkommit och blivit utredd.

För mer information

Frågor om ansökning
e-post: vof.assistans.sjuklon[at]vasteras.se

Frågor om e-tjänsten
Annika Bärgård, förvaltningsledare Vård & Omsorg
Telefon: 021-39 27 11
e-post: annika.bargard[at]vasteras.se

Västerås stads Kontaktcenter
Telefon: 021-39 00 00
e-post: kontaktcenter[at]vasteras.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?