Sysselsättning psykiatri

Sysselsättningen inom psykiatrin finns till för dig som har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Sysselsättningen finns för dig som vill och behöver skapa en meningsfull, fungerande och innehållsrik vardag, eller för dig som behöver utveckla dina färdigheter inför arbetslivet. Det finns både individuella aktiviteter och aktiviteter i grupp.

Om sysselsättning

På Sysselsättningen arbetar:

  • Arbetsterapeut, som bland annat är den som tar emot och introducerar dig till verksamheten. Arbetsterapeuten kartlägger dina behov och resurser och finns som stöd och hjälp för dig med andra kontakter och aktörer.
  • Kontaktman. Du får en kontaktman som följer dig och är den som du planerar din sysselsättning med. Kontaktmannen arbetar även som arbetshandledare i sysselsättningens aktiviteter och kan följa hur det går för dig.
  • Fysioterapeut, som kan hjälpa dig med fysiska aktiviteter i olika former individuellt och i grupp.

Tre verksamheter med aktiviteter

Inom Sysselsättningen finns tre verksamheter där varje verksamhet erbjuder olika aktiviteter. Du kan själv eller med hjälp av handledare utveckla dig själv genom en eller flera aktiviteter.

Stentorpet

Adress: Stentorpsgatan 11 723 43 Västerås

Gamla brandstationen

Adress: Norra ringvägen 36 A 722 15 Västerås

Bäckby arbetscentrum

Adress: Fallhammargatan 3 A 721 33 Västerås

Adelsö hälsocenter

Kopplat till verksamheterna finns också hälsocentret på Adelsö. Fråga din kontaktman för mer information.

Så här gör du

Så här gör du för att ansöka

För att delta på Sysselsättningen behöver du ett biståndsbeslut. Du kan ansöka genom att kontakta en biståndshandläggare på Västerås stads kontaktcenter eller ansöka via e-tjänst.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se