Visa sökformulär

Misstanke om barn som far illa

Alla har ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa. Om du är orolig för ett barn eller en ungdom bör du anmäla det till socialtjänsten. Du behöver inte veta om din misstanke är befogad – det räcker att du känner oro. Mottagning barn och ungdom bedömer om en utredning behöver inledas.

Viktig information

För dig som är privatperson

Det finns inga formella krav på hur en orosanmälan ska göras. Det viktiga är att du hör av dig till Mottagning barn och ungdom och berättar vem du är orolig för och varför. Du får vara anonym om du vill och din anmälan kan vara muntlig eller skriftlig.

För dig som arbetar med barn och ungdomar

All personal som arbetar med barn och unga är enligt lag skyldiga att anmäla om de är oroliga för att barn eller ungdomar far illa. Du får inte vara anonym och din anmälan kan vara muntlig eller skriftlig.

Kontakta oss

Du kan göra en orosanmälan digitalt här på webben. Det går också bra att ringa.

Länk till digital orosanmälanlänk till annan webbplats

Mottagning barn och ungdom
Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 5, våning B
Postadress: Västerås stad, Mottagning barn och ungdom, 721 87 Västerås
Telefon: Du når oss via Västerås stads växel 021-39 00 00 på vardagar 8.00-16.30.

Vill du göra en orosanmälan utanför kontorstid?

Kontakta Socialjouren på telefon 021-39 20 66, via fax 010-150 38 40 eller gör din orosanmälan digitalt här på webben.

Länk till digital orosanmälanlänk till annan webbplats

måndag-torsdag 16.30-00.00
fredag 16.30-01.00
lördag 15.00-01.00
söndag 15.00-00.00

Vid akut fara för någons liv ring SOS alarm på telefonnummer 112.

Så här jobbar vi

Det här händer med din orosanmälan

När en anmälan om att ett barn misstänks fara illa kommer in gör Mottagning barn och familj en förhandsbedömning för att bestämma om de ska göra en utredning.

Om det finns skäl att göra en utredning kontaktar socialtjänsten de berörda personerna och olika personer kring familjen, för att få mer information. Syftet är att ta fram ett så korrekt och fullständigt beslutsunderlag som möjligt.

Alla samlade uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut dokumenteras. Allt det som skrivs är sekretessbelagt och förvaras skyddat för obehöriga.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?