Visa sökformulär

Misstanke om barn som far illa

Om du är orolig att ett barn eller ungdom far illa kan du anmäla det till socialkontoret i Västerås. De gör då en bedömning om de ska gå vidare och göra en utredning.

Skyldighet att anmäla

Om du arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar är du skyldig att göra en anmälan om du misstänker att något av barnen far illa på något sätt.

Så här gör du

Hur går det till?

Du kan lämna en anmälan muntligt eller skriftligt.

Det är Mottagning individ och familj som tar emot din anmälan. Om du ringer når du socialkontoret via Västerås stads växel 021-39 00 00.

När en anmälan kommit in gör socialkontoret en förhandsbedömning för att bestämma om de ska göra en utredning.

Så här jobbar vi

Det här händer sen

Anmälan och utredning

När en anmälan om att ett barn misstänks fara illa kommer in gör socialkontoret en förhandsbedömning för att bestämma om de ska göra en utredning. Om det finns skäl att göra en utredning kontaktar Socialkontoret de berörda personerna och olika personer kring familjen, för att få mer information. Syftet är att ta fram ett så korrekt och fullständigt beslutsunderlag som möjligt. Alla samlade uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut dokumenteras. Allt det som skrivs är sekretessbelagt och förvaras skyddat för obehöriga.

Du som utreds

Under en utredning har du rätt att anlita ett juridiskt ombud, men då på egen bekostnad. Du har alltid möjlighet att uttala dig om utredningen och ge kompletterande information. Om utredningen leder till ett beslut från Individ- och familjenämnden har du rätt att närvara och föra din talan. Om du vill överklaga ett beslut eller om en utredning leder till ett tvångsingripande kan du få rättshjälp.

Kontakta oss

Socialkontor barn och ungdom, mottagning

Du som redan har en kontakt med en socialsekreterare/ handläggare kontaktar denne som tidigare.

Besöksadress: Ingenjör Bååths gata 5.

Postadress: Västerås stad, Mottagning barn och ungdom, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021- 39 00 00 Vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30

Socialjour

Telefon 021- 39 20 66, Fax 021-41 03 47

Socialjourens öppettider:
måndag-torsdag 16.30-00.00
fredag 16.30-01.00
lördag 15.00-01.00
söndag 15.00-00.00

Övrig tid under nätter och helger når du socialjouren via SOS Alarm på telefonnummer 112. Vid akuta ärenden under kontorstid måndag-fredag, kontakta Mottagningsenheten via Kontaktcenter telefon 021-39 00 00.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Rösta på filmer till utebion på Lögastrand

    Nu är det hög tid att rösta på vilka filmer du vill se på utebion på Lögastrand den 16 och 17 augusti. Gå in på stadens Facebooksida och rösta senast den 27 maj.

  • Nominerade till Pedagogiska priset 2018

    Det har kommit in rekordmånga nomineringar till Pedagogiska priset och här presenterar vi de nominerade. Tack till alla er som har nominerat en pedagog, ett arbetslag eller en verksamhet. Fredag den 14 december klockan 11 tillkännages vinnarna av Pedagogiska priset 2018 i stadshuset. Vinnarna meddel...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?