Familjerättsgruppen

Vid en separation eller skilsmässa kan föräldrar behöva hjälp att kommunicera om barnets perspektiv och behov. Vi som arbetar på Familjerättsgruppen har barnets bästa i fokus.

Onsdagen den 28 augusti startar vi höstens Barnbyrågrupp, vår gruppsverksamhet för barn mellan 8 och 12 år med föräldrar som inte lever tillsammans. Ledare för gruppen är Elina Jonsson och Elsa Hjertberg. Se mer information och kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om familjerättsgruppen

Vi erbjuder information och vägledning i alla frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Det kostar ingenting att få hjälp av Familjerättsgruppen och vi jobbar alltid med barnets bästa i fokus. Familjerättsgruppen i Västerås stad hjälper också dig som bor i Fagersta, Norberg, Sala och Skinnskatteberg.

Samarbetssamtal efter separation

Om ni ska eller har separerat och har svårt att komma överens i frågor som gäller barnen kan ni erbjudas samarbetssamtal. Vi vänder oss till föräldrar som inte längre bor tillsammans. Fokus ligger på hur ni ska hantera ert föräldraskap på ett bra sätt när ni är separerade.

Liten flicka bläddrar i bok

Samtalet bygger på att ni är eniga om att ni behöver samarbeta i föräldraskapet. Samarbetssamtal är frivilliga utan registrering och det förs inga journalanteckningar. De är också kostnadsfria. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vi strävar efter att kunna erbjuda samarbetssamtal inom fyra veckor men nu, när semesterperioden närmar sig, är väntetiden som regel längre än så.

Upprätta avtal

Om ni som föräldrar är överens om att det skulle underlätta att ha ett avtal gällande vårdnad, boende och/eller umgänge så kan vi hjälpa er att upprätta ett sådant. Innan avtal kan upprättas så gör vi en utredning med en bedömning av om avtalet är förenligt med barnets bästa. Om avtalet godkänns blir det likställt med en dom eller ett beslut i domstol.

Utbildningar och grupper

Samtalsserien Hela Barn

Hela barn är en barnfokuserad samtalsserie med fem strukturerade samtal för föräldrar i konflikt som har svårt att samtala om frågor som rör det gemensamma barnet. Fokus ligger på hur man pratar med varandra och inte på sakfrågorna.

Läs gärna mer om Hela Barn på länken nedan.

helabarn.com

Intresseanmälan

För mer information och anmälan, kontakta familjerättsgruppen.
Telefon: 021-39 13 13 (Se telefontider i kontaktrutan nedan)
Mejl: familjerattsgruppen@vasteras.se

Välkommen att höra av dig!

Gruppverksamhet för barn

Barnbyrån är en verksamhet för barn till föräldrar som inte lever tillsammans. Vi vänder oss till barn mellan 8-12 år. I gruppen får barnen möjlighet att uttrycka sina känslor, tankar och upplevelser. När vi träffas pratar, ritar och leker vi. Det är fika varje gång och vi träffas vid nio tillfällen. Det kostar ingenting och gruppledarna har tystnadsplikt.

Intresseanmälan

För mer information och anmälan, kontakta familjerättsgruppen.
Telefon: 021-39 13 13 (Se telefontider i kontaktrutan nedan)
Mejl: familjerattsgruppen@vasteras.se

Välkommen att höra av dig!

Gruppverksamhet för tonåringar

Tonårsbyrån är en pedagogisk gruppverksamhet för ungdomar vars föräldrar inte bor ihop. I gruppen ges ungdomarna möjlighet att dela sina erfarenheter med andra i liknande situation. De får hjälp att utrycka sina känslor, tankar och upplevelser kring hur det kan vara att ha föräldrar som inte lever tillsammans.

Vi vänder oss till ungdomar mellan 13 och 19 år boende i Västerås, Fagersta, Norberg, Sala och Skinnskatteberg. Man går med dem som är i ungefär samma ålder som en själv. Det kostar inget att delta och vi bjuder på smörgåsfika varje gång. Gruppledarna har tystnadsplikt.

Nästa grupp planeras att starta under hösten 2024. Vi ses en gång i veckan vid sammanlagt åtta tillfällen och gör uppehåll för höstlovet.

Intresseanmälan

Kontakta gärna Stationen eller Familjerättsgruppen för intresseanmälan eller mer information.
Ring eller mejla!

Familjerättsgruppen:
Telefon: 021-39 13 13 (Se telefontider i kontaktrutan nedan)
Mejl: familjerattsgruppen@vasteras.se

Stationen:
Telefon: 021-39 10 97
Mejl: stationen@vasteras.se

Föräldrautbildningen BIFF

BiFF är en utbildning för föräldrar med fokus på hur barn påverkas efter föräldrars separation och hur man som förälder kan stötta sitt barn. Du får tillsammans med föräldrar i liknande situation ta del av kunskap om barns behov vid föräldrars separation och få möjlighet till diskussion.

Exempel på frågor som tas upp är:     

  • Barns behov och situation i konflikter 
  • Barns rättigheter
  • Kommunikation mellan föräldrar

Kortfakta om utbildningen

  • Utbildningen vänder sig till föräldrar i Västerås, Fagersta, Norberg, Sala och Skinnskatteberg.
  • Utbildningen är frivillig och kostnadsfri, fika ingår och inget dokumenteras.
  • Utbildningen består av högst 8 deltagare.
  • Träffarna kommer att ske under två timmar vid tre tillfällen, dagtid eller kvällstid.

Kommande kursstarter

Information om nya utbildningstillfällen läggs successivt ut vartefter datumen är klara och anmälningar tas emot löpande, se nedan.

Nästkommande kurs är inplanerad hösten 2024 - onsdagarna den 13, 20 och 27 november kl. 16.00-18.00. Utbildningen kommer att hållas på plats i Socialtjänstens hus, Sigurdsgatan 21 E. Kursledare är Katarina Hell och Yvonne Hjulström.

Anmälan

För mer information och anmälan kontakta Katarina Hell.
Telefon: 021-39 20 07
e-post: katarina.hell@vasteras.se

Välkommen att höra av dig!

Adoption

En adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet jämställs juridiskt med ett biologiskt barn.
Innan du kan adoptera måste du få ett medgivande från kommunen som du bor i. I Västerås stad är det Familjerättsgruppen som ansvarar för sådana medgivandeutredningar. Utredningen syftar till att se om en adoption skulle vara för barnets bästa.

För en internationell adoption är en särskild föräldrautbildning obligatorisk. Adoption kan även ske inom landet.

Adoption inom Sverige, Sveriges Domstolar

Kontakta oss gärna här på Familjerättsgruppen så berättar vi mer om hur en adoption går till. Familjerättsgruppen i Västerås stad hjälper också dig som bor i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg och Sala.

Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans.

Syftet med informationssamtalet är att ni ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Båda föräldrarna deltar i informationssamtalet

Ni som föräldrar deltar gemensamt i samtalet. Om det finns särskilda skäl till varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt, ange detta i kontakten med Familjerättsgruppen.

Du får ett intyg efter samtalet

Efter samtalet får du ett intyg på att du har deltagit. Du behöver intyget för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och/eller umgänge med dina barn vid en tvist i domstol.

Kontakt

Du kan boka ett informationssamtal via länken nedan eller ringa på telefontiden, tfn 021-39 13 13

https://e-tjanster.vasteras.se/s/infosamtal

Telefontider:
Måndag: 10:00-11:30, 13:00-14:30
Tisdag: 10:00-11:30, 13:00-14:30
Onsdag: 13:00-14:30
Torsdag: 13:00-14:30
Fredag: 10:00-11:30, 13:00-14:30

Se domstolsverkets film om domstolsprocessen

YouTube Visningbild

Kontakta oss

Familjerättsgruppen

Besöksadress: Socialtjänstens Hus, Sigurdsgatan 21 E. Postadress: Västerås stad, Familjerättsgruppen, 721 87 Västerås Mejladress: familjerattsgruppen@vasteras.se

Ni kan nå oss följande tider:

Tidsbokning faderskap/föräldraskap: Måndag och fredag 8.30 till 9.30.
Övriga familjerättsliga frågor: Måndag, tisdag och fredag 10.00 till 11.30 samt alla vardagar 13.00 till 14.30.

Telefon: 021-39 13 13

familjerattsgruppen@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument