Bli ett barns trygga punkt i livet

Du som är vuxen och har en stabil livssituation kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn. Antingen som familjehem, jourhem eller kontaktperson/kontaktfamilj.

Om verksamheten

Det finns föräldrar som inte på egen hand kan ge sina barn tillräckligt med stöd. Det kan bero på att barnet eller ungdomen behöver extra mycket stöd eller att föräldrarna av någon anledning inte kan ge barnet en trygg hemmiljö. Familjehemsvården är en viktig del av samhällets stöd till utsatta barn. Du kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn, antingen som familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Vem kan bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Att göra en insats och hjälpa ett utsatt barn till en bättre tillvaro är en viktig uppgift. Du behöver ha en stabil livssituation, ett socialt engagemang och att det i ditt liv finns tid, ork och utrymme för ytterligare en person och hans eller hennes nätverk. Du behöver vara minst 18 år och får inte finnas i belastningsregistret. När det gäller familjehem välkomnar vi alla möjliga olika familjekonstellationer. Det spelar ingen roll om ni bor i lägenhet, i villa, i stan eller på landet.

Att vara familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson är ett uppdrag. Som uppdragstagare får du ersättning i form av arvode och omkostnad kring barnets utgifter utifrån SKR:s rekommendationer (Sveriges Kommuner och Regioner).

Här kan du läsa mer om ersättning:
Ersättning för familjehem och jourhem
Ersättning för kontaktfamilj och kontaktperson

I ditt uppdrag samverkar du med socialtjänsten och barnets eller ungdomens biologiska familj. Du blir en viktig del i barnets eller ungdomens liv.

Familjehem

Ibland behöver barn och unga av olika anledningar bo i ett familjehem under en kortare eller längre period. Att vara familjehem innebär att du öppnar ditt hem för någon annans barn eller ungdom och är ett stöd i vardagen. Det är viktigt att komma ihåg att ett familjehem inte är en ersättning för barnets föräldrar, utan ett komplement.

Ett familjehem behöver inte vara en traditionell kärnfamilj. Tvärtom söker vi en mångfald av personer och familjer eftersom alla barn har olika behov. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper för att bli familjehem, men erfarenhet av egna eller andras barn är en stor fördel. Det viktiga är att du har en stabil livssituation. Du får den utbildning och information som du behöver för att utföra ditt uppdrag.

Vilka barn och ungdomar behöver bo i ett familjehem?

En del barn och ungdomar behöver bo i familjehem eftersom de av olika anledningar inte kan bo hemma. Det kan till exempel bero på sjukdom, relationsproblem, missbruk, beteendeproblematik eller andra svårigheter i familjen.

Vilket stöd kan jag få som familjehem?

Som familjehem lämnas du aldrig ensam. Uppdraget bygger på ett nära samarbete med oss som arbetar med familjehem inom Västerås stad. Du ingår i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en socialsekreterare, som ger fortlöpande stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Som familjehem har du också möjlighet att delta i utbildningsdagar.

Läs mer och anmäl dig här

 

Träffa ett familjehem/Jourhem

I videoklippet nedan får du träffa Susanna som berättar om sina upplevelser att vara familjehem och jourhem. Hon ger också råd till dig som funderar på att ta steget att bli familjehem/jourhem.

YouTube Visningbild

Jourhem

Som jourhem tar du med kort varsel emot barn som behöver omedelbart skydd eller stöd för en kortare tid.

Ett barn kan behöva bo i ett jourhem av olika skäl. Det kan bland annat handla om att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva ett tillfälligt boende på grund sitt eget beteende, exempelvis kriminalitet. Även ensamkommande barn, som kommer till Sverige utan sina föräldrar kan behöva ett boende med kort varsel.

Jourhem är en person eller familj som tar emot barn i sitt hem när socialtjänsten i kommunen behöver utreda barnets situation. Under tiden som jourhem kan du få förfrågan om att ta emot ett eller flera barn. Varje enskilt barn placeras hos dig under en kortare period. Du kan också ha perioder utan placerade barn.

Vilket stöd kan jag få som jourhem?

Som jourhem lämnas du aldrig ensam. Uppdraget bygger på ett nära samarbete med oss som arbetar med jourhem inom Västerås stad. Du ingår i ett team tillsammans med en jourhemssekreterare och en socialsekreterare, som ger fortlöpande stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Som jourhem har du också möjlighet att delta i utbildningsdagar.

Läs mer och anmäl dig här

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor fortfarande kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen vanligen en helg per månad under en bestämd tid. För många barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få vara hos en annan familj. Kontaktfamilj är en uppskattad och efterfrågad stödinsats och en viktig del i socialtjänstens förebyggande arbete. Alla som har en kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet.

Varför behövs kontaktfamiljer?

Barn kan få kontaktfamilj av olika anledningar. Fysisk och psykisk ohälsa, isolering och sociala problem är några av orsakerna till att familjer söker stöd och hjälp. Att vara kontaktfamilj innebär att ge stimulans och stöd utifrån ett eller flera barns specifika behov.

Vem kan bli kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj behöver man inte någon särskild utbildning eller andra meriter. Intresse, tid och ork räcker långt. En fördel är om familjen har erfarenhet av barn. En utredning görs för att bedöma resurser och matchning med lämpligt uppdrag. Personal från familjehemsgruppen gör hembesök hos dem som vill bli kontaktfamilj. Vi begär att få tala med referenter, samt tar uppgifter från social- och polisregister.

Läs mer och anmäl dig här

Kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen som ger extra stöd till ett barn eller en ungdom under en bestämd tid. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en vuxen förebild, någon att prata med, göra aktiviteter tillsammans med eller vara den som medverkar vid myndighetskontakter.

Läs mer och anmäl dig här

Så här går det till

Om du vill bli familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson ska du först utföra testet nedan. Där får du också fylla i ett webbformulär med grundläggande information om dig själv.

Efter att du fyllt i formuläret kontaktas du av en handläggare inom tre veckor.

Nästa steg är att handläggaren gör en utredning för att avgöra om du är lämplig.

Om du är intresserad av att bli familjehem får du gå en utbildning där du får veta mer om uppdraget. 

Utredningen resulterar i ett ställningstagande om du är lämplig eller inte som uppdragstagare.

I utredningen tar vi utdrag ur exempelvis polis- och socialregister, besöker dig i ditt hem och intervjuar dig och din familj. Det är också viktigt att du och din familj funderar på om ni verkligen är beredda att ta på er ansvaret att öppna ert hem för ett barn eller ungdom. Under processen får du veta mer om vad som förväntas av dig. Hur lång tid det tar innan ett barn sedan placeras hos dig varierar. När vi har ett barn eller en ungdom som vi tänker skulle passa hos dig kontaktar vi dig och berättar mer. Ju äldre barnet är desto mer delaktigt är det i processen.

Så här jobbar vi

Familjehemsrekryteringen i Västerås stad är en del av Socialkontor barn och ungdom. Vi ansvarar för rekrytering och utredning av uppdragstagare. Vi ger också handledning och vägledning i form av råd och stöd när du tar emot en placering. Detta sker genom personliga hembesök och via telefon. Vårt mål är alltid att på bästa sätt se till att barnets behov stämmer överens med de enskilda stödpersonernas resurser.

Kontakta oss

Familjehemsrekryteringen

Vi ansvarar för rekrytering och utredning av de som är intresserade av uppdraget att vara familjehem, jourhem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Besöksadress: Sigurdsgatan 21 E Postadress: Familjehemsrekryteringen, 721 30 Västerås

Telefon: 021-39 87 04

familjehem@vasteras.se