Visa sökformulär

Kontaktfamilj, familjehem, kontaktperson

Du som är vuxen och har en stabil livssituation kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn, antingen som familjehem eller kontaktperson/kontaktfamilj.

Om verksamheten

Det finns föräldrar som inte på egen hand kan ge sina barn tillräckligt med stöd. Det kan bero på att barnet eller ungdomen behöver extra mycket stöd eller att föräldrarna av någon anledning inte kan ge barnet en trygg hemmiljö. Familjehemsvården är en viktig del av samhällets stöd till utsatta barn. Du kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn, antingen som familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. Beroende på situationen kan det vara för en kortare eller längre tid,  familjehem är det som förr kallades fosterhem. 

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor fortfarande kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen vanligen en helg per månad under en bestämd tid. För många barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få vara hos en annan familj.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen som ger extra stöd till ett barn eller en ungdom under en bestämd tid. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en vuxen förebild, någon att prata med, göra aktiviteter tillsammans med eller vara den som medverkar vid myndighetskontakter.

Vem kan bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Att göra en insats och hjälpa ett utsatt barn till en bättre tillvaro är en viktig uppgift. Du behöver ha en stabil livssituation, ett socialt engagemang och att det i ditt liv finns tid, ork och utrymme för ytterligare en person och hans eller hennes nätverk. Du behöver vara minst 18 år och får inte finnas i belastningsregistret. När det gäller familjehem välkomnar vi alla möjliga olika familjekonstellationer. Det spelar ingen roll om ni bor i lägenhet, i villa, i stan eller på landet.

Att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson är ett uppdrag. Som uppdragstagare får du ersättning i form av arvode och omkostnad kring barnets utgifter utifrån SKL:s rekommendationer (Sveriges Kommuner och Landsting). I ditt uppdrag samverkar du med socialtjänsten och barnets eller ungdomens biologiska familj. Du blir en viktig del i barnets eller ungdomens liv.

Så här går det till

Om du vill bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson ska du först utföra testet nedan. Där får du också fylla i ett webbformulär med grundläggande information om dig själv.

Bild med länk till sidan familjehemsverige.se

Efter att du fyllt i formuläret kontaktas du av en handläggare inom tre veckor.

Nästa steg är att handläggaren gör en utredning för att avgöra om du är lämplig.

Om du är intresserad av att bli familjehem får du gå en utbildning där du får veta mer om uppdraget. 

Utredningen resulterar i ett ställningstagande om du är lämplig eller inte som uppdragstagare.

I utredningen tar vi utdrag ur exempelvis polis- och socialregister, besöker dig i ditt hem och intervjuar dig och din familj. Det är också viktigt att du och din familj funderar på om ni verkligen är beredda att ta på er ansvaret att öppna ert hem för ett barn eller ungdom. Under processen får du veta mer om vad som förväntas av dig. Hur lång tid det tar innan ett barn sedan placeras hos dig varierar. När vi har ett barn eller en ungdom som vi tänker skulle passa hos dig kontaktar vi dig och berättar mer. Ju äldre barnet är desto mer delaktigt är det i processen.

Så här jobbar vi

Familjehemsrekryteringen i Västerås stad är en del av Socialkontor barn och ungdom. Vi ansvarar för rekrytering och utredning av uppdragstagare. Vi ger också handledning och vägledning i form av råd och stöd när du tar emot en placering. Detta sker genom personliga hembesök och via telefon. Vårt mål är alltid att på bästa sätt se till att barnets behov stämmer överens med de enskilda stödpersonernas resurser.

Kontakta oss

Familjehemsrekryteringen

Vi ansvarar för rekrytering och utredning av de som är intresserade av uppdraget att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Besöksadress: Sigurdsgatan 21 E Postadress: Familjehemsrekryteringen, 721 30 Västerås

Telefon: 021-39 83 46 eller 021-39 83 55 Maila oss: familjehem@vasteras.se