Viksäng familjecentrum

Vi erbjuder kostnadsfritt stöd till alla föräldrar med barn upp till gymnasieålder. Med öppna förskolan, föräldravägledning, föräldrautbildningar och en mängd andra aktiviteter arbetar vi för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar i Västerås.

Hos oss på Viksäng familjecentrum finns öppen förskola, familjevägledning och föräldrautbildning.

Till översiktssidan för alla Västerås stads familjecentrum.

Öppna förskolan Viksäng

Att träffa andra föräldrar med små barn är värdefullt på många sätt. Öppna förskolan är en naturlig mötesplats med aktiviteter som sångstund och lek för barn 0-6 år. Här kan du som förälder dessutom knyta nya kontakter. Verksamheten är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs. Personalen har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn och föräldraskap.

För allas bästa ber vi dig att stanna hemma om du eller ditt barn har sjukdomssymptom som kan smitta.

Om du har funderingar över något är det bara att fråga Karin eller Maria på öppna förskolan, telefon 021-39 23 35.

Öppettider på Viksäng öppna förskola

Viksäng familjecentrum och öppna förskolan i sociala medier

Mer information om våra aktiviteter hittar du på öppna förskolan och i våra sociala kanaler.

Viksäng öppna förskola på Facebook

Familjecentrum Västerås på Instagram

Föräldravägledning

Vi som är föräldravägledare erbjuder enskilda samtal för föräldrar med fokus på föräldraskapet och barnet/ungdomen. Familjens behov styr innehållet i samtalen. Vid behov informerar vi och stöttar i kontakt med olika myndigheter, organisationer, skola samt förskola. Du når oss per telefon eller via kontaktkortet nedan.

Föräldrautbildning

Vi erbjuder utbildningar som kan vara ett stöd för dig i din föräldraroll. Det finns både digitala som du går själv med någon av våra familjevägledare som coach, och sådana där du kommer till oss och även får träffa andra föräldrar.

Lista över föräldrautbildningar

Kontakta oss

Viksäng familjecentrum

En mötesplats för familjen.

Postadress: Västerås stad Fritid och Förebyggande Viksäng familjecentrum 721 87 Västerås

Besöksadress: Kaserngatan 12, 4 vån

Familjevägledare barn: 021-39 24 04 Familjevägledare ungdom: 021-39 44 63 Viksäng öppna förskola: 21-39 23 35 Enhetschef: 021-39 19 85

kontaktcenter@vasteras.se

Föräldratelefonen

Anonym rådgivning till dig, förälder, som önskar stöd i föräldrarollen eller känner oro för ditt barn.

Vi svarar varje helgfri vardag klockan 10.00-12.00. Övrig tid kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.

Telefonnummer: 021-39 19 20

kontaktcenter@vasteras.se
Hitta hit

Hitta hit