Dödsfall och begravning

När du mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför praktiska frågor som till exempel begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan. Här har vi samlat information om sådant du kan behöva tänka på och vart du kan vända dig för att få stöd.

När någon avlider är det flera saker som måste ordnas

Begravningen är nog det första som de flesta tänker på och kanske det som känns viktigast. I Sverige är det Svenska kyrkan som ansvarar för begravningsverksamheten, även när den avlidne inte begravs på religiöst vis. Mer information finns på sidan om begravningar. 

Det är viktigt att den avlidnes ekonomi reds ut och avslutas genom en så kallad bouppteckning. Det innebär att man går igenom dödsboets tillgångar och skulder och gör en sammanställning. Du kan läsa mer om hur det går till på sidan Bouppteckning och dödsboanmälan.

Begravningen ska ske inom en månad efter dödsfallet, enligt svensk lag. Bouppteckning måste göras inom tre månader.

Morgondimma över Mälaren med segelbåtar på stilla vatten.

Hur kan du få hjälp?

Att ta hand om det praktiska kan kännas tungt när man är i sorg. De flesta som mist en anhörig eller vän väljer att ta kontakt med en begravningsbyrå för att få hjälp. Begravningsbyrån kan hjälpa dig med både begravning och bouppteckning och andra praktiska detaljer kring dödsfallet. Du väljer dock själv i vilken utsträckning du vill anlita byrån och vad du vill ordna själv.

Ofta är det bra att vänta någon dag med att boka tid på en begravningsbyrå. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut.

Om du eller någon annan behöver hjälp att hantera förlusten finns det också hjälp att få. Västerås stad har flera verksamheter som kan ge stöd i sorgen.

  • 1177 Vårdguiden. Här hittar du mer information om dödsfall och sorg i familjen samt om den hjälp, stöd och vård som landstinget erbjuder.
  • Vuxenpsykiatrin i Västerås, 021-17 51 00

För barn och unga

Barn och ungdomar behöver mycket stöd och omtanke när någon som står dem nära dör. Vanliga reaktioner är sömnsvårigheter, ledsamhet och saknad, ilska, skuldkänslor och psykosomatiska problem.

  • Elevhälsan. Hos elevhälsan finns skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.
  • Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerås, 021-17 30 00
  • Barn- och ungdomshälsan Västmanland, 021-17 34 74
  • Socialkontor barn och ungdom

Kommunens ansvar vid dödsfall

Ibland finns det inte några anhöriga eller andra närstående som kan ansvara för det praktiska vid ett dödsfall. Då är det Västerås stad som ansvarar för att beställa begravning, besluta om dödsboanmälan, förvalta dödsboet och stå för begravningskostnaden.

Även när det finns en närstående som hanterar det praktiska kan socialtjänsten ge ekonomiskt stöd i vissa fall. Om tillgångarna i dödsboet på dödsdagen inte räcker till en enkel begravning kan man få begravningshjälp.

Information om och kontaktuppgifter till dödsboanmälan