Visa sökformulär

Nyheter

 • Vi skapar fyra nya villatomter i Tillberga

  Under vecka 36 börjar arbetet med att skapa fyra nya styckebyggartomter vid Kvarnbacksvägen. Vi ska förlänga norra delen av Semaforvägen. Till tomterna läggs nya ledningar för fiber, vatten och avlopp.

  Publicerad 30 augusti 2022 14:00
 • Möjlighet till mer tid i förskola och pedagogisk omsorg för barn till föräldralediga

  Kommunfullmäktige i Västerås stad har beslutat att ge möjlighet till mer tid i förskola och pedagogisk omsorg för barn till föräldralediga. Möjlighet till mer tid gäller från höstterminen det år barnet fyller tre år. Syftet är att utjämna barns ojämlika uppväxtvillkor. Beslutet gäller från 1 juli 20...

  Publicerad 24 augusti 2022 08:57
 • Stipendium för gymnasieelever

  Gymnasieelever som har adress med postnummer 722 31, 722 33 samt i vissa fall 725 95 kan söka stipendium från Norbergska skolstiftelsen. Sista ansökningsdag är tisdag 11 oktober.

  Publicerad 24 augusti 2022 08:51
 • Vi rustar Lövhagens park och lekplats

  Lövhagens park och lekplats ligger bakom Råby centrum. Parken har idag stora ytor med asfalt, låga vistelsevärden samt en sliten lekplats. Vi vill öka kvalitén och utveckla parken till en attraktiv plats där människor i alla åldrar vill vara.

  Publicerad 22 augusti 2022 09:59
 • Ny gång- och cykelväg längs Järnåldersgatan

  Inom kort börjar vi bygga en gång- och cykelväg längs Järnåldersgatan. Anledningen är att vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Mellan Österleden och Hövdingagatan går den på södra sidan av Järnåldersgatan, och från Stigbygelgatan till Tortunavägen går den på norra sidan.

  Publicerad 15 augusti 2022 11:13
 • Byte till moderna LED-armaturer

  Nu byter vi runt 2000 armaturer på Bjurhovda, Brandthovda, Skiljebo och Klockartorpet. Det blir moderna LED-armaturer som förväntas minska energiförbrukningen med mellan 60 och 70 procent. Även den tidigare obelysta gång- och cykelvägen på sträckan Hälla-Lista får ny LED-belysning.

  Publicerad 11 augusti 2022 15:04
 • Flera asfalteringar runt om i Västerås

  Under de närmaste veckorna kommer vi att genomföra flera asfalteringsarbeten i Västerås. Samtliga sker kvälls- och nattetid och kan innebära visst buller. Vi ska försöka bli klara så snabbt vi kan.

  Publicerad 11 augusti 2022 14:56
 • Halva parkeringspriset i Högne!

  Bilburna västeråsare i city kan unna sin bil en vistelse i nya parkeringshuset Högne för halva priset.

  Publicerad 11 augusti 2022 13:41