Kommunerna ansvarar för tillsynen av solarier. För att skydda dem som väljer att sola i solarium från att bli allvarligt brända har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram nya skärpta föreskrifter. Nu gäller 18-årsgräns på solarium.

Ska du starta ett solarium som upplåts till allmänheten måste du först anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det gäller både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel, träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Anmälan

Anmälan ska skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som är tillsynsmyndighet över solarier. Anmälan ska göras senast sex veckor före start. Du anmäler din solarieverksamhet på blanketten nedan.

Anmäl om du vill driva solariumPDF

Skylt på ett solarie med spegelbild av himlen.

Avgifter

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av anmälan samt för tillsyn. För tillsyn tas en fast avgift ut varje år, denna är olika beroende på hur många solariebäddar du har.  

18-årsgräns på solarium

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Det ska finnas tydliga skyltar med information om åldersgränsen uppsatt i lokalen. Bestämmelserna att inte låta någon under 18 år sola kan uppfyllas antingen genom att du som erbjuder solarieverksamhet har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder eller genom att du använder en teknisk lösning som säkerställer att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solarierna. Det räcker inte med att informera om åldersgränsen genom skyltar med information om 18-årsgränsen som måste sitta synligt vid solariet. 

Det här måste din verksamhet uppfylla

Du som driver eller tänker starta en verksamhet med kosmetiska solarier är skyldig att följa strålskyddslagen (2018:396) och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, SSMFS 2012:5.