Solarium

Ska du starta eller överta ett solarium som upplåts till allmänheten måste du först anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det gäller både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel, träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Kommunerna ansvarar för tillsynen av solarier. För att skydda dem som väljer att sola i solarium från att bli allvarligt brända har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram nya skärpta föreskrifter. Nu gäller 18-årsgräns på solarium.

Ska du starta eller överta ett solarium som upplåts till allmänheten måste du först anmäla detta till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Det gäller både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel, träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Anmälan

Anmälan ska skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som är tillsynsmyndighet över solarier. Anmälan ska göras senast sex veckor före start. Du anmäler din solarieverksamhet på blanketten nedan.

Anmäl om du vill driva solarium

Avgifter

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av anmälan samt för tillsyn. För tillsyn tas en fast avgift ut varje år. Från år 2024 är den årliga avgiften 7 800 kronor.

18-årsgräns på solarium

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Det ska finnas tydliga skyltar med information om åldersgränsen uppsatt i lokalen. Bestämmelserna att inte låta någon under 18 år sola kan uppfyllas antingen genom att du som erbjuder solarieverksamhet har personal på plats som kontrollerar kundernas ålder eller genom att du använder en teknisk lösning som säkerställer att endast kunder över 18 år kan få tillträde till solarierna. Det räcker inte med att informera om åldersgränsen genom skyltar med information om 18-årsgränsen som måste sitta synligt vid solariet. 

Det här måste din verksamhet uppfylla

Du som driver eller tänker starta en verksamhet med kosmetiska solarier är skyldig att följa strålskyddslagen (2018:396) och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar, SSMFS 2012:5.

 • Varje solariebädd måste vara märkt med en skylt som visar att det är ett UV-typ-3-solarium.
 • Skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2 (SSMFS 2012:5) ska finnas tillgängliga.
 • Det ska finnas tidur som kan ställas in så att rekommenderade soltider följs.
 • Det ska finnas automatisk avstängning (extra inbyggt tidur) om det blir fel på solariets timer.
 • Ett nödstoppsknapp för avstängning ska finnas åtkomlig.
 • Solariet ska vara konstruerat så att UV-strålningen inte ökar om ett filterglas saknas, lossnar eller är trasigt.
 • Det ska finnas automatisk avstängning efter maximalt 15 minuter på alla obemannade solarier.
 • Strålsäkerhetsmyndighetens affisch "Råd för att skydda din hälsa" ska finnas anslagen intill eller på varje solarium.
 • Ett exponeringsschema (från solarietillverkaren) för den specifika solariemodellen ska finnas väl synlig på eller intill varje solarium och där betalning och bokning sker.
 • Solarierna ska ha en varningstext att UV-strålning kan skada ögon och hud med mera.
 • Solariet får inte förmedla eller tillhandahålla produkter till allmänheten som är avsedda att förstärka UV-strålningens verkningar.
 • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.
 • Engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring av solariebäddarna ska finnas tillgängligt i varje solarieutrymme.
 • På solariet ska det finnas en skylt från tillverkaren som visar vilken sorts rör som ska användas i solariet. Solarierna ska ha originalrör eller stämma överens med de rör som står angivna på rörskylten eller vara märkta med en UV-kod, där X- och Y-värderna är inom det intervall som anges på rörskylten. Rör får ersättas med andra rör där X-värdet är mellan 75-10 procent av originalrörets X-värde, och Y-värdet är mellan 85-110 procent av originalrörets Y-värde. Om solariet har andra UV-lampor än lysrör ska rörskylten vara märkt med lampornas benämning.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se