Förskola, skola och fritidshem

För att få driva fristående förskola och fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg behöver du först bli godkänd av förskolenämnden eller grundskolenämnden i Västerås stad. Du måste också göra en anmälan till miljö- och konsumentnämnden senast sex veckor innan planerad start.

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Godkännande och tillsyn

Godkännande ska lämnas om den enskilde bedöms ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, till exempel förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. Ett godkännande ska gälla verksamhet vid en bestämd enhet.

Före start ska den pedagogiska verksamheten godkännas av förskolenämnden eller grundskolenämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen är den myndighet som kontrollerar att verksamheten uppfyller god kvalitet och säkerhet genom tillsyn.

Miljö

Om du funderar på att starta förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg i lokal finns det flera regler och bestämmelser som är särskilt viktiga. Bland annat när det handlar om inomhusmiljön. Du bör därför alltid kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för att berätta om dina planer.

I en förskola, ett fritidshem och en pedagogisk omsorg måste alla kunna vara, oavsett om man är allergiker eller om man har en funktionsnedsättning. Det är därför särskilt viktigt att tänka på saker som exempelvis miljö, städning, buller, luftföroreningar och radon.

Det är inte bara inomhusmiljön som är viktig. Det gäller även utemiljön. Framför allt förskolor måste ha bra ytor för lek och utomhusvistelse. Förskolan, fritidshemmet och den pedagogiska omsorgen ska vara fri från störande och farlig trafik, buller och luftföroreningar.

Information om inom- och utomhusmiljö i förskola, Folkhälsomyndigheten

Information om inomhusmiljö, Arbetsmiljöverket

Information om tillgänglighet, Boverket

Du som redan driver förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg och planerar nya lokaler, eller förändringar av de du redan har, måste anmäla det till miljö- och konsumentnämnden.

Anmäl om du vill driva förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Skola

Det är Skolinspektionen som beviljar tillstånd för att starta fristående skola. Du måste också göra en anmälan till miljö- och konsumentnämnden i Västerås stad. Du behöver skicka in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Anmäl om du vill driva grundskola och gymnasieskola

Tillsyn

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter samt huvudmannen omfattas av tillsynen. Skolinspektionens uppdrag är att påtala utvecklingsområden.

Västerås stad är alltid ytterst ansvarig för att du får den servicen du har rätt till och att kvaliteten motsvarar våra krav. Vi bedömer vilka behov som finns och utifrån det ställer vi krav på de utförare som vi har avtal med. Vår uppgift är också att löpande följa upp och utveckla verksamheten. Våra utförare ansvarar för kvaliteten på servicen både inför oss som beställare och dig som kund.

Miljö

Om du funderar på att starta grundskola eller gymnasieskola finns det flera regler och bestämmelser som är särskilt viktiga, bland annat när det handlar om inomhusmiljön. Du bör därför alltid kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad för att prata om dina planer.

I en skola måste alla kunna vara, oavsett om man är allergiker eller om man har en funktionsnedsättning. Därför är det särskilt viktigt att tänka på miljö, städning, buller, luftföroreningar och radon.

Information om radon, Strålsäkerhetsmyndigheten

Det är inte bara inomhusmiljön som är viktig. Det gäller även utemiljön. Skolan ska vara fri från störande och farlig trafik, buller och luftföroreningar.

Vägledningar och riktvärden för buller och höga ljudnivåer, Folkhälsomyndigheten

Information om inomhusmiljö, Arbetsmiljöverket

Information om tillgänglighet, Boverket

Du som redan driver skola och planerar nya lokaler, eller förändringar av de du redan har, måste anmäla det till miljö- och konsumentnämnden i Västerås stad. Du måste även anmäla andra förändringar i verksamheten, till exempel ägarförhållanden eller antal elever/barn. Anmälan ska skickas in senast sex veckor innan planerad förändring påbörjas.

Anmäl om du vill driva grundskola och gymnasieskola

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se