Buller

Buller är oönskat ljud som påverkar människors hälsa och livskvalitet. Du som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Det finns särskilda regler och bestämmelser om buller, till exempel i miljöbalken. Lagen säger bland annat att den som orsakar buller har ansvaret att begränsa det så att det inte stör eller utsätter boende för skadliga ljudnivåer.

Nya riktlinjer för musikbuller i Västerås

Från 1 januari 2024 har du som företagare inom krogbranschen nya riktlinjer för musikbuller att ta hänsyn till. Riktlinjerna gäller för musik från nöjesverksamheter och tillfälliga evenemang.

Det är miljö- och konsumentnämnden som har beslutat om de nya riktlinjerna. Syftet är framför allt att minimera riskerna för att störa närboende, så att vi tillsammans kan skapa ett levande centrum med både bostäder och krogar.

Riktlinjer för musikbuller i pdf Pdf, 273.8 kB.

Utredning av bullerstörning

Du som verksamhetsutövare är skyldig att utreda de bullerstörningar som din verksamhet orsakar och att genomföra åtgärder på egen bekostnad för att sänka bullernivåerna.

Folkhälsomyndigheten har samlat vägledningar och riktvärden för buller.

Buller och höga ljudnivåer, Folkhälsomyndigheten

Buller från byggarbetsplatser

För dig som är byggherre eller på annat sätt är ansvarig för en byggarbetsplats har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samlat nyttig information med råd och tips på vad du bör tänka på.

Buller från byggarbetsplatser

Vill du läsa mer?

Vill du läsa mer om buller finns mer information att hitta på boverkets webbplats.

Olika typer av buller, Boverket

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se