Avgifter för tillsyn

Tillsyn ska bekostas av företagen och därför ska du som omfattas av miljö- och konsumentnämndens tillsyn betala en avgift.

Tillsynsavgiften styrs av en timavgift som kommunfullmäktige beslutar om. Från 2024 är timavgiften 1 300 kronor för miljötillsyn och 1 520 kronor för livsmedelskontroll. Att timavgiften är olika beror på att det ingår olika saker i tillsynen. Avgifterna får vara högst så stora att de täcker nämndens kostnad för sitt arbete.

Tillsyn är ett brett begrepp. I avgiften ingår mer än den tid som inspektören besöker verksamheten, till exempel förarbete, restid, efterarbete, utformning av beslut, kontakt med verksamhetsutövare och andra myndigheter. Delar av arbetet, information och rådgivning, finansieras även med skattemedel.

Avgifter för livsmedelskontroll

Du som driver ett livsmedelsföretag ansvarar för att livsmedlen du hanterar är säkra och att verksamheten följer lagstiftningen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kontrollerar din verksamhet och tar ut en kontrollavgift. Från 1 januari 2024 tar vi ut kontrollavgifterna efter genomförda kontroller, genom så kallad efterhandsdebitering. Timavgiften är 1 520 kr.

Taxa för livsmedelskontroll Pdf, 143.9 kB.

Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken

Du som har en verksamhet som omfattas av regelbunden tillsyn enligt miljöbalken ska betala en fast årsavgift. När du startar din verksamhet får du ett beslut om klassning av verksamheten och hur många timmar tillsyn som du ska betala för.
Exempel på verksamheter som ska betala fast årlig avgift är industrier, fordonstvättar, verkstäder samt förskolor, skolor, gymnasier, solarier, fastighetsägare med mer än 100 lägenheter, vårdboenden med fler än 10 boenden, större idrottsanläggningar, tatuerare och andra skärande/stickande verksamheter.

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken Pdf, 685.8 kB.

Avgifter för ansökan och tillsyn enligt tobakslagen

Du som vill sälja tobak ansöker om tillstånd hos miljö- och konsumentnämnden. Detta gäller all typ av tobaksförsäljning, oavsett om den sker i butik, i automater, som torghandel, eller på internet. Du som bedriver partihandel och säljer tobaksvaror till detaljhandlare behöver också ansöka om tillstånd. Avgifterna framkommer av taxan:

Taxa för ansökan och tillsyn enligt tobakslagen Pdf, 142.2 kB.

Avgifter för tillsyn om handel med vissa receptfria läkemedel

Miljö- och konsumentnämnden tar ut en årlig avgift för tillsynen av handel med vissa receptfria läkemedel.

Taxa för receptfria läkemedel Pdf, 101.2 kB.

Tillsyn med timavgift

Har du inte fått ett beslut om fast årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken får du betala per timme för tillsynen. Efter vårt tillsynsbesök får du ett beslut på hur mycket du ska betala. Det här gäller bland annat för dig som har en miljöfarlig verksamhet som klassas som U-verksamhet, till exempel butiker som säljer kemiska produkter.

Handläggningsavgifter för enskilt avlopp, installation av värmepump och köldmediarapportering

När du ansöker om tillstånd att inrätta enskilt avlopp eller installera en värmepump får du betala en fast avgift. Avgifter för avloppshandläggning finns att läsa i våra frågor och svar om enskilda avlopp. Avgift för tillstånd av värmepump är 2 360 kronor för en anläggning på 1-100 kW. För handläggning av en köldmedierapport betalar du en timavgift på 1 300 kronor och totalbeloppet beror på handläggningstiden. Behöver vi komplettera uppgifter som saknas i rapporten får du betala för den extra arbetstiden.

Frågor och svar om enskilda avlopp Pdf, 901 kB.

Tillsynen ska vara avgiftsfinansierad

Miljö- och konsumentnämnden är den kommunala myndighet som ansvarar för tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetens kostnader för tillsynen ska bekostas av den som driver en verksamhet. Avgifterna ger förutsättningar för att det finns tillräckligt med resurser för tillsynen men får inte ge något överskott. Det är kommunfullmäktige som tar beslut om taxor inom miljö- och konsumentnämndens tillsyn.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se