Tillsyn ska bekostas av företagen och därför ska du som omfattas av miljö- och konsumentnämndens tillsyn betala en avgift. Avgiften styrs av en timavgift som kommunfullmäktige beslutar om. Från 2017 är timavgiften 980 kronor för miljötillsyn och 1 220 kronor för livsmedelskontroll. Att timavgiften är olika beror på att det ingår olika saker i tillsynen. Avgifterna får vara högst så stora att de täcker kommunens kostnad för sitt arbete.

Avgifter för livsmedelskontroll

När du registrerar din livsmedelsverksamhet tar vi ut en avgift på 980 kronor. När du kommit igång gör vi ett besök där du får berätta vad du gör i din livsmedelsverksamhet och hur många kunder du har. Uppgifterna avgör hur ofta vi kommer att kontrollera din verksamhet och hur stor din årliga avgift blir. Om verksamheten har brister vid en kontroll får du betala extra för uppföljning av bristerna.

Avgifter och riskklassning för livsmedelskontrollPDF

Taxa för livsmedelskontrollPDF

Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken

Du som har en verksamhet som omfattas av regelbunden tillsyn enligt miljöbalken ska betala en fast årsavgift. När du startar din verksamhet får du ett beslut om klassning av verksamheten och hur många timmar tillsyn som du ska betala för.
Exempel på verksamheter som ska betala fast årlig avgift är miljöfarlig verksamhet som industrier, fordonstvättar, verkstäder samt förskolor, skolor, gymnasier, solarier, fastighetsägare med mer än 100 lägenheter, vårdboenden med fler än 10 boenden, större idrottsanläggningar, tatuerare och andra skärande/stickande verksamheter.

Taxa för tillsyn enligt miljöbalkenPDF

Avgifter för ansökan och tillsyn enligt tobakslagen

Du som vill sälja tobak ansöker om tillstånd hos miljö- och konsumentnämnden. Du måste ansöka om tillstånd för all typ av tobaksförsäljning, oavsett om den sker i butik, i automater, på torghandel, eller på internet.Du som bedriver partihandel och säljer tobaksvaror till detaljhandlare behöver också ansöka om tillstånd.

Taxa för ansökan och tillsyn enligt tobakslagenPDF

Avgifter för tillsyn om handel med vissa receptfria läkemedel

Miljö- och konsumentnämnden tar ut en årlig avgift för tillsynen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Taxa för receptfria läkemedelPDF

Tillsyn med timavgift

Har du inte fått ett beslut om fast årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken får du betala per timme för tillsynen. Efter vårt tillsynsbesök får du ett beslut på hur mycket du ska betala. Det här gäller bland annat för dig som har en miljöfarlig verksamhet som klassas som U-verksamhet.

Handläggningsavgifter

När du ansöker om tillstånd att inrätta enskilt avlopp eller installera en värmepump får du betala en fast avgift. Avgifter för avloppshandläggning finns i dokumentet längst ner på sidan. Avgift för tillstånd av värmepump är 1 960 kronor. För handläggning av en köldmedierapport betalar du en timavgift på 980 kronor och totalbeloppet beror på handläggningstiden. Behöver vi komplettera uppgifter som saknas i rapporten får du betala för den extra arbetstiden.

Du kan påverka din avgift

Om du driver din verksamhet på ett sätt som kräver mindre tillsyn kan du påverka avgiften. Om du till exempel har en mycket god egenkontroll och kontinuerligt förbättrar din verksamhet kan du få lägre årsavgift. Det omvända gäller de verksamheter som har brister och/eller inte åtgärdar de brister som konstaterades vid senaste tillsynsbesöket.

Så här jobbar vi

Miljö- och konsumentnämnden är den kommunala myndighet som ansvarar för tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  Myndighetens kostnader för tillsynen ska bekostas av den som driver en verksamhet. Avgifterna ger förutsättningar för att det finns tillräckligt med resurser för tillsynen men får inte ge något överskott. Det är kommunfullmäktige som tar beslut om taxor inom miljö- och konsumentnämndens tillsyn.  

Vad är tillsyn?

Tillsyn är ett brett begrepp. I avgiften ingår mer än den tid som inspektören besöker verksamheten, till exempel förarbete, restid, efterarbete, utformning av beslut, kontakt med verksamhetsutövare och andra myndigheter. Delar av arbetet, information och rådgivning, finansieras även med skattemedel.