Visa sökformulär

Stöd och rådgivning till företag

I Västerås är vi måna om att våra företag ska ha rätt förutsättningar för att utvecklas och växa.

Information till företagare i samband med coronaviruset

Coronaviruset covid-19 sätter näringslivet i en svår situation. På verksamt.se kan du som företagare hitta samlad information från olika myndigheter som kan vara bra att känna till.  

Samlad information från myndigheter, verksamt.selänk till annan webbplats

Information om åtgärder för det lokala näringslivet i Västerås

Telefonnummer för dig som företagare

Du som företagare har säkert många frågor i rådande coronatider men är osäker var du ska vända dig. Nu har vi upprättat ett telefonnummer till företag, verksamma i Västerås, för att hjälpa till att lotsa till rätt instans. Vi finns på plats för att lotsa dig under kontorstider 08.00-17.00

Kontakta Invest Västerås på 021-39 00 03
eller mejla invest@vasteras.se


Bild med texten: Vart ska jag vända mig? På grund av coronaviruset Covid-19 finns upprättat telefonnummer för företagare! 021-390003 eller mejla invest@vastera.se

Om Invest Västerås

Invest Västerås är en del av det kommunala bolaget Västerås marknad & näringsliv AB. Vårt uppdrag är att stärka Västerås som en kunskaps- och innovationsnod där klimatet är gott för att driva och etablera verksamheter. Vi vill helt enkelt  se till att Västerås har bästa möjliga förutsättningar för etablering och utveckling av företag. Övriga affärsområden inom bolaget Västerås marknad & näringsliv arbetar bland annat med turism, möten, evenemang, vårt platsvarumärke och kompetensutveckling.

Vår långa erfarenhet av att utveckla näringslivet i Västerås gör att vi kan föreslå kontaktvägar till olika aktörer, som kan vara värdefulla för dig som företagare. Vi har också bra kännedom om olika nätverk och kluster som finns i Västerås. Invest Västerås hjälper och lotsar dig rätt, vare sig du redan har ett etablerat företag, vill utöka din verksamhet eller starta en helt ny verksamhet.

Tillsammans med dig, ditt företag och övriga näringslivet i Västerås, utvecklar vi stadens företagande. Vi vägleder dig, svarar på dina funderingar och vet inte vi, så vet vi vem som vet!

Invest Västeråslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personer runt ett bort i ett mötesrum

Företagslots - Vi leder dig i rätt riktning

Behöver du samordning av olika myndighetskontakter och få klarhet i ditt ärende under ett och samma möte?

Företagslotsen hjälper dig som har frågor till flera förvaltningar gällande tillstånd som bygglov, serveringstillstånd, livsmedelstillsyn med mera.

Vi ser till att rätt personer finns på plats för att svara på dina funderingar.

Boka ett möte med Företagslotsenlänk till annan webbplats

Har du frågor och funderingar kring företagslotsen kan du ringa Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00 eller mejla oss på invest@vasteras.se.

Företagslotsen består av handläggare från:

 • Bygglov
 • Livsmedel
 • Markupplåtelse
 • Miljöskydd
 • Mälardalens brand- och räddningsförbund
 • Mälarenergi
 • Serveringstillstånd
 • Västerås marknad & näringsliv (samordnare av Företagslotsen)

Västerås ska ha Sveriges bästa företagsklimat

Västerås stad jobbar för att stärka företagsklimatet
Västerås stad arbetar ständigt med att förbättra företagsklimatet i kommunen genom något som kallas ”Löpande insikt”, vilket är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning för företagare som haft ärenden i Västerås
stad. Mätningen sker nationellt där 184 kommuner mäts. Mätningen ger en rättvis bild av hur kommunens service ser ut eftersom den sträcker sig över hela året. Västerås stad har skapat ett näringslivsprogram, som sträcker sig mellan 2017-2022. Där tillägnas ett av åtta fokusområden just företagsklimatet; ”Service och myndighetsutövande – Västerås erbjuder alltid bästa möjliga möte”. Näringslivsprogrammet är kommunens interna dokument där det står hur kommunen jobbar med näringslivsutveckling.

Så går mätningen till
Undersökningen riktar sig till företag som har haft ärenden i Västerås stad. Efter att företaget fått ett beslut eller haft en tillsyn skickas en undersökning ut. Kunden får svara på ett antal frågor inom sex serviceaspekter: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom sexmyndighetsområden som vi mäts på: bygglov, brandskydd, markupplåtelse, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll.

Resultat för Västerås stad
Västerås stad ligger 2019 kvar på Nöjd Kund Index (NKI) 75, det vill säga samma nivå som 2018. Västerås stad är även en av fyra kommuner inom Stockholm Business Alliance (SBA) där alla myndighetsområden var för sig når ett resultat på NKI 70 eller över. Företagen är alltså fortsatt nöjda med Västerås stads service och ärendehantering. Bland jämförbara kommuner ligger Västerås på en hög placering och har en bra svarsfrekvens på 57 procent vilket motsvarar 615 svar.

Har du frågor och funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till Maria Spennare som är NKI-ansvarig i Västerås stad, maria.spennare@vasteras.se / invest@vasteras.se

Energirådgivning till företag

Vi erbjuder företag i Västerås kostnadsfri energirådgivning inom både energi-, klimat och transportfrågor. Hör av dig till oss så kan vi komma överens om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Vi kan även besöka ditt företag men vi utför till exempel inte energikartläggningar eller energideklarationer. Kontakta oss via e-post på energiradgivning@vasteras.se Det går också bra att ringa vår energi- och klimatrådgivare på telefon 021-39 25 75.

Kontakta oss

Eva Lilja

Näringslivsdirektör, Västerås Stad och vd, Västerås marknad & näringsliv AB

Telefon: 021-39 01 11

Pia Norstedt

Utvecklingschef Invest Västerås, vice vd Västerås marknad & näringsliv AB

021-39 01 14

Torbjörn Bengtsson

Etableringschef, Invest Västerås

021-39 01 45

Marit Sihm Kvenangen

Näringslivskoordinator, Invest Västerås

021-39 01 48

Sarawut Sathin

Näringslivsutvecklare, Invest Västerås

021-39 60 64

Maria Spennare

Näringslivsutvecklare Invest Västerås, strateg Västerås stad

021-39 01 50

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Nu inleds rivningen av Bjurhovda centrum

  Idag inleddes arbetet inför rivningen av Bjurhovda centrum. Runt hela centrumområdet sätts avspärrningar upp. Därefter börjar rivningen av interiören och sedan rivs byggnaden.

 • Fortsatt lågt pris för att parkera i centrum

  För att underlätta för cityhandeln blir det fortsatt lågt pris för parkering i röd zon. Priset är 1 krona per timme under de två första timmarna. Därefter gäller normal taxa, 30 kronor per timme. Den låga parkeringsavgiften gäller till och med den 10 januari nästa år.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?