Mark och lokaler

Om du vill hyra lokal eller mark av Västerås stad eller privata fastighetsägare finns det flera olika sätt att göra detta på. På denna sida hittar du mer information om vad Västerås har att erbjuda dig som företag eller förening.

Ledig mark

På Mälardalskartan hittar du information om ledig näringslivsmark och detaljplaner för Västerås och för våra grannkommuner. Här ser du våra samhällsbyggnadsprojekt, etableringsområden och markanvisningar.

Mälardalskartan är ett samarbete mellan de fyra mälarstäderna Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs. Samarbetet, även kallad 4M går ut på samarbete för att underlätta företagsetableringar, förbättra kommunikationer, skapa attraktiva boenden och ta hand om vår gemensamma resurs Mälaren. Klicka på länken nedan så kommer du till Mälardalskartan.

Mälardalskartan

Markanvisning

Inför en planering av ny bostads­bebyggelse för­delar Västerås stad den mark som staden äger till olika intressenter, genom mark­an­visnings­beslut. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om mark­an­visning.

Intresselista för markanvisning

När staden har mark­områden som ska be­byggas arrangeras ibland mark­an­visningar. Du kan anmäla ditt intresse om du vill få information om nya mark­an­visningar. Intresse­listan vänder sig framför­allt till bygg­aktörer, men även du som inte är byggaktör är själv­klart väl­kommen att anmäla ditt intresse.

Vill du få in­formation om aktuella mark­anvisningar?

Anmälan om intresse för inbjudan till markanvisningar och bostads­seminarium

På sidan om markanvisningar kan du också läsa om pågående, kommande och avslutade markanvisningar.

Pågående, kommande och avslutade markanvisningar

Staden välkomnar även att byggherrar själva är aktiva och kommer med projektidéer. Om du som bygg­herre har hittat ett bra mark­område kan du lämna in ett för­slag till ett nytt projekt för den marken. Du kan på så sätt få möjlighet till en direktanvisning.

  • Skicka in en skriftlig och gärna digital ansökan till kommunstyrelsen@vasteras.se. Ansökan kan vara enkel.
  • Bifoga en karta med den aktuella platsen. Ange gärna fastighetsbeteckning.
  • Beskriver volymer, verksamhet- eller bostadstyp.
  • Beskriv hur planeringen att lösa parkering och angöring av marken m.m. ser ut.
  • Ansökan ska vara anpassad efter projektets och platsens förutsättningar.
  • En ansökan per projektidé.
  • Enstaka tomter direktanvisas inte.

Det finns för närvarande ingen mall för hur en ansökan ska se ut. Kontakta gärna stadsledningskontoret, mark- och exploatering tidigt, innan du har lagt ner för mycket arbete. Du kan alltid komplettera ansökan i efterhand.

Information om markanvisningar och direktanvisad mark

Kontakt när det gäller lediga tomter för näringslivet tas antingen direkt med stadsledningskontoret, mark- och exploatering i Västerås stad eller förmedlas genom Näringsliv Västerås.

Hyra lokal?

Om du vill hyra lokal eller mark av Västerås stad eller privata fastighetsägare finns det flera olika sätt att göra detta på. Här kan du se vad Västerås har att erbjuda dig som företag eller förening.

Hyra lokal av kommunen?

Föreningar har möjlighet att tillfälligt hyra lokaler av oss. Det kan vara exempelvis sporthallar och planer, idrottsanläggningar och skollokaler. Kultur,- idrotts och fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrningen.

Om du vill hyra lokal, ring till oss:

  • Bokning av stora gymnastiksalar, Bombardier Arena, Kristiansborgshallen och Klövernhallen, telefon 021-39 10 75.
  • Bokning av idrottsanläggningar för fotboll, bandy och ishockey, telefon 021-39 12 43.
  • Bokning av båtplatser, skollokaler och små gymnastiksalar, telefon 021-39 10 53.

Hyra lokal av privata fastighetsägare?

På Objektvision hittar du lediga lokaler och företagsområden som ägs av privata fastighetsägare.

Sök lediga lokaler och företagsområden, Objektvision

Vill du hyra lokal i Västerås kommun? Har du frågor och synpunkter på våra lokaler? Du är alltid välkommen att kontakta Fastighetskontorets kundservice.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se

Kundservice

Felanmälan för teknik- och fastighetsförvaltningens hyresgäster.
Öppettider måndag - fredag 07.00 - 16.00.

Akuta ärenden på övrig tid hanteras av vaktbolag. Hänvisning sker via teknik- och fastighetsförvaltningen.

Telefonnummer: 021 - 39 13 67

fk.kundservice@vasteras.se