Visa sökformulär

Vad finns i Stadsarkivet?

Stora delar av den information som skapas inom Västerås stad hamnar så småningom hos oss på Stadsarkivet. Vi kan till exempel hjälpa dig med att få kopior av dina äldre skolbetyg eller ta reda på vilka vaccinationer du fick som barn.

Det här hittar du hos Stadsarkivet

De kommunala handlingarna som Stadsarkivet bevarar är dokumentation från det som rör oss som kommuninvånare. I arkivet finns både vardagliga handlingar som till exempel byggnadsritningar och klasslistor, men också mer övergripande dokument som till exempel kommunens budget, översiktsplan och kommunstyrelsens protokoll.

Vi bevarar också handlingar från företag, släkter och enskilda personer. Några exempel på sådana arkiv är Skultuna bruk, Kaffeaktiebolaget Pyramiden, gården Målhammar, operasångaren Set Svanholm och konstnären Brita Nordencreutz. Handlingar från föreningar i Västerås förvaras främst hos Arkiv Västmanland.

Arkiv Västmanlandlänk till annan webbplats

Avgifter för kopior

Att besöka Stadsarkivets forskarsal och läsa de handlingar som finns kostar ingenting. Om du önskar få kopior av handlingar gäller följande:

Papperskopior
1-20 kopior gratis (A4 och A3)
21 -> kopior (A4) 4 kr/sida
21 -> kopior (A3) 6 kr/sida

Elektroniska kopior
1 -> gratis via e-post. Vid annat leveranssätt tillkommer kostnad beroende på typ av medium.

Hitta i våra samlingar

På vår egen sida Förteckningar från Västerås stadsarkiv kan du söka och bläddra bland våra arkivförteckningar.

Arkivförteckningar från Västerås stadsarkivlänk till annan webbplats

I Nationella Arkivdatabasen (NAD) kan du söka bland förteckningarna till de arkiv som förvaras hos Stadsarkivet.

Nationella Arkivdatabasen - NADlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det verkar svårt att söka i NAD finns ett PDF-dokument med en kortare instruktion längst ned på denna sida.

Bildarkiv

Stadsarkivet förvarar ungefär 200 000 bilder. De vanligaste motiven visar stadsmiljöer i centrala Västerås från 1950-talet och framåt. I vår forskarsal kan du själv söka i vårt digitaliserade material, som också omfattar till exempel ljud- och filmklipp. Du kan också beställa fram fysiska bilder ur arkivet.

Bildbanken

I Stadsarkivets bildbank på nätet kan du söka bland ett begränsat antal digitaliserade fotografier. För närvarande rymmer den cirka 28 500 bilder och fler publiceras kontinuerligt. Här finns till exempel bilder på rivna fastigheter, gamla vykort, porträtt från 1900-talets början och gatuvyer från seklets andra hälft. De får laddas ner och spridas i sociala medier med angivande av fotograf och bildkälla, men vissa bildsamlingar får inte användas i kommersiellt syfte.

Stadsarkivets digitala bildbanklänk till annan webbplats

Nytt i Bildbanken

 • Sommaren 2019. Stadsbyggnadskontorets byggnadsminnen. Ca 1 000 fotografier tagna i centrala Västerås och i närliggande bostadsområden.
 • Våren 2019. Stadsbyggnadskontorets byggnadsinventering 1980. Totalt cirka 1 800 fotografier tagna i centrala Västerås och i närliggande bostadsområden.
 • Vintern 2018/19. Emil Wijgårds tidigaste porträttbilder tagna år 1918-1920. Cirka 700 stycken.
 • Hösten 2018. Bertil Forséns bildsamling. Totalt cirka 4 200 fotografier som föreställer bland annat gatubilder och sportevenemang under 1950- och 1960-talet.

Exempel på bildsamlingar

 • Åke V Larssons samling, stadsbilder från 1950- och 1960-talet
 • Bertil Forséns samling, stadsbilder från 1950-talet
 • Fotograferna Wijgårds samling, främst porträtt från 1918 till 1980-talet
 • Stig Johanssons samling, diabilder från kommunala verksamheter under 1960- och 1970-talet
Styrelsen i Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt (FKPR) 1918. Bildkälla: Carl Hennings samling

Styrelsen i Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt (FKPR) 1918. Bildkälla: Carl Hennings samling

Uppgifter från barn- och fosterhem

Om du har varit placerad på barnhem eller i fosterhem av socialtjänsten i Västerås, kan det finnas handlingar om dig hos Stadsarkivet. Du kan kontakta oss för att få hjälp att söka fram eventuell dokumentation. Vi behöver följande uppgifter om dig och dina föräldrar för att kunna göra en sökning:

 • ditt namn (eventuellt tidigare namn)
 • ditt personnummer
 • dina föräldrars namn och födelsedatum.

Om du också vet ungefär när du blev placerad, omständigheterna kring din placering och eventuella syskons födelseuppgifter, underlättar det vår sökning. Vi rekommenderar att du skickar dina uppgifter till oss per pappersbrev. Men du kan också besöka oss eller ringa till vår expedition. Undvik helst att skicka uppgifterna till oss med e-post, eftersom det gäller känslig information. Om du har några frågor, kontakta oss gärna.

Du har alltid rätt att ta del av uppgifter som rör dig själv. Men socialtjänstens handlingar omfattas vanligtvis av sekretess. Det innebär att känsliga uppgifter som rör andra personer, även familjemedlemmar, kan behöva hållas hemliga. Du kan alltid överklaga vårt beslut om att inte lämna ut vissa uppgifter. Alla handlingar som är äldre än 70 år är helt fria att läsa.

Studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök från grundskola och gymnasium. Har du önskemål om en speciell inriktning på besöket, som till exempel offentlighetsprincipen, demokrati eller lokalhistoria, försöker vi ordna detta. Studiebesök från grundskolor och gymnasieskolor kostar ingenting men måste bokas i förväg.

Använd arkiven i undervisningen

Om du är lärare och vill använda arkiven i olika studieupplägg ger vi dig gärna råd och stöd. Du kan få hjälp med hur ni studerar historien från olika infallsvinklar som till exempel demokrati, genus och jämställdhet. Du kan också få tips om olika skolarbeten och uppgifter. Förslag till ämnen för skolarbeten hittar du i dokumentlistan längst ned på sidan.

Kontakta oss

Stadsarkivet

Ändrade öppettider

Tisdag 22 september: 13.00-16.00
Torsdag 24 september: 13.00-16.00
Tisdag 1 oktober: 13.00-16.00

Ordinarie öppettider

Måndag 13.00-16.00
Tisdag - torsdag 09.00-11.30 och 13.00-16.00
Fredag 09.00-11.30

Besöksadress Stadshuset, våning 5, ingång från Fiskartorgsentrén

Telefonnummer 021 - 39 19 93

Kontakt

Relaterade dokument

Hitta hit

Hitta hit

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Nominerade till Pedagogiska priset 2019

  För andra året i rad har det kommit in rekordmånga nomineringar till Pedagogiska priset. Här presenterar vi de nominerade. Tack till er som har nominerat en pedagog, ett arbetslag eller en verksamhet.

 • Bjurhovdagaraget öppet

  Parkeringsgaraget under Bjurhovda centrum som brandskadades i söndags är nu öppet igen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?