Visa sökformulär

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet ger personer med funktionshinder i Västerås inflytande och insyn i allmänna frågor som rör deras levnadsförhållanden.

Rådet för funktionshinderfrågor är ett samverkansforum mellan förtroendevalda i Västerås stads nämnder och lokala föreningar för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att i ett tidigt skede stärka inflytandet i övergripande frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet är ett forum för information och kunskapsspridning och arbetar för att synpunkter från personer med funktionsnedsättning tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering.

Rådet består av tolv ledamöter och elva ersättare. Ledamöterna väljs för en period om fyra år och följer den politiska mandatperioden.

Kopplat till rådet finns ett flertal samverkansgrupper mellan personer med funktionsnedsättning och kommunens förvaltningar.

Ordförande

 • Magnus Johansson (S), ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning

Förtroendevalda ledamöter

 • Carin Lidman (S), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, förste vice ordförande i grundskolenämnden
 • Henrik Östman (L), ledamot i byggnadsnämnden
 • Karin Andersson (L), ledamot i nämnden för personer med funktionsnedsättning
 • Vicki Skure Eriksson (C), ordförande i förskolenämnden och ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande
 • Anna Thunell (MP), ordförande i tekniska nämnden

Ersättare

 • Johan Henriksson (M), andre vice ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning
 • Amanda Agestav (KD), ersättare i grundskolenämnden
 • Eleonore Lundkvist (M), andre vice ordförande i fastighetsnämnden
 • Anna Hård af Segerstad (M), andre vice ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande och andre vice ordförande i tekniska nämnden 
 • Caroline Högström (M), andre vice ordförande i grundskolenämnden

Ansvarig tjänsteman på stadsledningskontoret är Karin Hjärpe, kontaktuppgifter finns här nedanför.

Kontakta oss

Karin Hjärpe

Stadsledningskontoret

Telefon: 021-39 12 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?