Visa sökformulär

Valnämnden

Vårt ansvar

Valnämndens uppgift är att svara för genomförandet av allmänna val till riksdag, regioner, landsting, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar och eventuella extraval. Geografiska röstningsområden, valdistrikt samt val- och röstninglokaler är nämndens ansvar. Utöver det ansvarar nämnden för att utse röstmottagare.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande ordinarie nationella val är den 13 september 2026. Innan dess är det val till Europaparlementet 2024.

Nämndens ledamöter

Lena Burström (S)

Ordförande valnämnden

Milena Axklo (C)

1:e vice ordförande valnämnden

Emil Ytter (M)

2:e vice ordförande valnämnden

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Ledamöter

Ingemar Hägg (KD)

Harri Åman (V)

Jan Johansson (SD)

Bengt Wallén (L)

Erik Janse (MP)

Ersättare

Agron Zabergja (S)

Alondra Herrera (V)

Desiree Eriksson (KD)

Razmik Krikorian (C)

Åke Ottoson (M)

Patric Sjölund (SD)

Bengt-Åke Nilsson (L)

Marléne Tamlin (MP)

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås