Visa sökformulär

Valberedningen

Vårt ansvar

Kommunfullmäktiges valberedning nominerar ledamöter och ersättare till stadens styrelser och nämnder.

Valberedningens ledamöter

Ordförande

Lena Johansson (S)

Ledamöter

Anna Maria Romlid (V)

Samuel Stengård (KD)

Karin Westlund (C)

Jenny Edberg (M)

Erik Johansson (SD)

Anna Lundberg (L)

Agneta Luttropp (MP)

Ersättare

Jonas Cronert (S)

Lars Nordin (V)

Amanda Grönlund (KD)

Vicki Skure-Eriksson (C)

Klara Helin (M)

Caroline Frisk (SD)

Roger Haddad (L)

Kristofer Åberg (MP)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kultur för äldre på mötesplatserna – hela programmet

    Från och med nästa vecka och ända in i början av september erbjuder Västerås stad även i år kultur för äldre. Nytt för denna sommar är att kulturutbudet även omfattar fem mötesplatser för äldre, som inte är kopplade till något boende, och dit alla äldre är välkomna. Här kan du läsa mer om de olika f...