Visa sökformulär

Valberedningen

Vårt ansvar

Kommunfullmäktiges valberedning nominerar ledamöter och ersättare till stadens styrelser och nämnder.

Valberedningens ledamöter

Ordförande

Lena Johansson (S)

Ledamöter

Anna Maria Romlid (V)

Samuel Stengård (KD)

Karin Westlund (C)

Jenny Edberg (M)

Erik Johansson (SD)

Anna Lundberg (L)

Agneta Luttropp (MP)

Ersättare

Jonas Cronert (S)

Lars Nordin (V)

Amanda Grönlund (KD)

Vicki Skure-Eriksson (C)

Klara Helin (M)

Caroline Frisk (SD)

Roger Haddad (L)

Kristofer Åberg (MP)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Sju får kulturstipendium 2023

    Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...

  • Ungdomsdialog kring idrott

    Västerås stad i samarbete med RF-SISU lanserar nu en ny satsning kopplat till ungt inflytande och delaktighet i Västerås idrottsliv. Genom Västerås stads metod och arbete kring Ungdomsdialog bjuds ungdomar in för att få möjligheten till att göra sin röst hörd och få veta mer om sina rättigheter och ...