Visa sökformulär

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Nämndens ansvar

Nämnden ansvarar för omsorgen om människor med olika funktionsnedsättningar, med undantag av vad som åligger äldrenämnden och kommundelsnämnden i Skultuna. Ansvaret utgår främst ifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämndens uppgifter utförs genom anlitande av utförare inom eller utanför den kommunala organisationen. Nämnden ansvarar även för handläggning av bostadsanpassningsbidrag för personer som inte fyllt 65 år.

Nämndens ledamöter

Magnus Johansson (S)

Ordförande nämnden för personer med funktionsnedsättning

Telefonnummer: 076-863 46 78

Agneta Luttropp (MP)

1:e vice ordförande nämnden för personer med funktionsnedsättning

Telefonnummer: 072-2243790

Johan Henriksson (M)

2:e vice ordförande nämnden för personer med funktionsnedsättning

Telefonnummer: 070-384 79 33

Edgar Velasquez Sanchez (S)

Karin Andersson (L)

David Sundén (C)

Thomas Frisk (M)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Elin Granqvist (KD)

Ersättare

Tanja Karppinen (S)

Kerstin Hammarström (S)

Sam Haddad (L)

Reidun Andersson (C)

Melvin Petersen (MP)

Hanna Svensson (M)

Malin Brette (M)

John Rådlund (SD)

Göran Sjödahl (KD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås