Visa sökformulär

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Nämndens ansvar

Nämnden ansvarar för omsorgen om människor med olika funktionsnedsättningar, med undantag av vad som åligger äldrenämnden och kommundelsnämnden i Skultuna. Ansvaret utgår främst ifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämndens uppgifter utförs genom anlitande av utförare inom eller utanför den kommunala organisationen. Nämnden ansvarar även för handläggning av bostadsanpassningsbidrag för personer som inte fyllt 65 år.

Nämndens ledamöter

Magnus Johansson (S)

Ordförande nämnden för personer med funktionsnedsättning

Telefonnummer: 021-39 24 64

Jonathan Taki (C)

1:e vice ordförande, nämnden för personer med funktionsnedsättning

Telefonnummer:

Marie Brandstedt (M)

2:e vice ordförande, nämnden för personer med funktionsnedsättning

Telefonnummer

Marita Öberg Molin (S)

Harri Åman (V)

Göran Sjödahl (KD)

Thomas Frisk (M)

Agneta Luttropp (MP)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Ersättare

Edgar Velasquez Sanchez (S)

Kerstin Hammarström Ahlström (S)

Anders Nilsson-Sköld (S)

Felicia Granath (V)

Camilla Gunnarsson (KD)

Johan Nyström (M)

Marialyn Nordmark (M)

Michael Wickström (M)

Vakant (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Sju får kulturstipendium 2023

    Varje år delar Västerås stads kulturnämnd ut kulturstipendier till kulturutövare som är uppvuxna, verksamma eller boende i Västerås. Stipendiet kan sökas inom kulturarv, scenkonst, litteratur, bild samt övrigt konstuttryck. Vid kulturnämndens sammanträde den 23 mars beslutades vilka som blir 2023 år...

  • Ungdomsdialog kring idrott

    Västerås stad i samarbete med RF-SISU lanserar nu en ny satsning kopplat till ungt inflytande och delaktighet i Västerås idrottsliv. Genom Västerås stads metod och arbete kring Ungdomsdialog bjuds ungdomar in för att få möjligheten till att göra sin röst hörd och få veta mer om sina rättigheter och ...