Visa sökformulär

Individ- och familjenämnden

Vårt ansvar

Individ- och familjenämnden svarar för socialpolitiska frågor med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp samt följa och föreslå insatser på strukturell nivå. Individ- och familjenämnden svarar för socialpolitiska frågor med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp samt följa och föreslå insatser på strukturell nivå.

Nämndens ledamöter

Ann-Louise Molin Östling (S)

Ordförande individ- och familjenämnden

Telefonnummer: 021-39 13 93

Anna Lundberg (L)

1:e vice ordförande individ- och familjenämnden

Telefonnummer: 070-768 29 79

Marcus Jacobson (M)

2:e vice ordförande individ- och familjenämnden

Telefonnummer: 070-280 45 91

Kontakta Individ- och familjenämnden via nämndsekreterare Emma Axelsson på telefon 021-39 25 13

Jenny Freed (S)

Marie Sundström (MP)

Stefan Oszak Bengtsson (M)

Janeth Persson (SD)

Margareta Lindholm (M)

Ersättare

Jonas Berglind (S)

Malin Kauranen (S)

Robert Nilsson (S)

Tobias Revenäs (L)

Eva Mattsson Sollén (C)

Danilo Andersson (M)

Annelie Östman (M)

Caroline Frisk (SD)

Elin Granqvist (KD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås