Arbetsmarknadsnämnden

Vårt ansvar

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för stadens arbetsmarknadsåtgärder och även är ansvarig nämnd när det gäller försörjningsstöd.

Nämndens ledamöter

Maria Kesselring (S)

Ordförande arbetsmarknadsnämnden
Telefonnummer: 021-390631

maria.kesselring@vasteras.se

Eva-Lotta Svensson (C)

Ordförande utbildningsnämnden, 1e vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Telefonnummer: 021-39 08 99

eva-lotta.svensson@vasteras.se

Johan Henriksson (M)

2e vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden

johan.henriksson@vasteras.se

Ledamöter

Patrik Zvar (S)
Filip Ringström (KD)
Marie Ström (V)
Michael Wild (M)
Simona Hef (M)
Henrik Holmroos (SD)

Ersättare

Kimberley Vestermark (S)
Foad Ibrahim Sleman Al Hasan (S)
Therese Ankréus (S)
Magnus Agestav (KD)
Daniela Wirén (V)
Cassandra Romo (M)
Mikael Rodin (M)
Gisela Carstinge (SD)
Kristofer Åberg (MP)