Visa sökformulär

Kommunalråd och oppositionsråd

De flesta förtroendevalda i Västerås stad har sitt politiska uppdrag vid sidan av ett annat arbete. Några få arbetar dock på heltid med sina politiska uppdrag. De kallas för kommunal- respektive oppositionsråd.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. Utöver ordförande finns det nio kommunalråd som har olika ansvarsområden. I Västerås stad finns också sex oppositionsråd. Kommunal- och oppositionsråden sitter med i kommunstyrelsen. Om du inte hittar den politiker eller de uppgifter du söker här kan du leta vidare under sidan där våra nämnder och styrelser presenteras. Där finns information om alla nämnder och styrelser inom Västerås stad, vilka uppgifter de har och vilka förtroendevalda som ingår i respektive nämnd och styrelse.

Västerås stad har anställda politiska sekreterare som hjälper de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet. Kontaktuppgifter till våra politiska sekreterare hittar du i kontaktlistan nedan.

Kontakta oss

Staffan Jansson (S)

Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande Västerås stadshus AB, ordförande kommunalförbundet Vafab Miljö

Telefonnummer: 021-39 32 31

Ann-Louise Molin Östling (S)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande kulturnämnden, ledamot Västerås stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 13 93

Jonas Cronert (S)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande Nya Västerås Flygplats AB, ordförande grundskolenämnden, ordförande Skultuna kommundelsnämnd, ledamot Västerås stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 31 37

Amanda Grönlund (KD)

Kommunalråd, 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande Västerås Stadshus AB, ordförande äldrenämnden, ersättare kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen

Telefonnummer: 021-39 31 23

Samuel Stengård (KD)

Kommunalråd, ersättare kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande fastighetsnämnden, ersättare Västerås stadshus AB

Anna Maria Romlid (V)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande individ- och familjenämnden, ledamot Västerås Stadshus AB

Telefonnummer: 021-39 22 12

Hawar Asaiesh (V)

Kommunalråd, ersättare kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 1:e vice ordförande i grundskolenämnden, ersättare i Västerås stadshus AB

Telefonnummer

Vicki Skure-Eriksson (C)

Kommunalråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ordförande nämnden för idrott, fritid och förebyggande, 1:e vice ordförande individ- och familjenämnden, ersättare grundskolenämnden, ledamot Västerås Stadshus AB

Telefonnummer: 070-320 41 61
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Monica Stolpe Nordin (C)

Kommunalråd, 1:e vice ordförande kommunfullmäktige, ersättare kommunstyrelsen, ordförande miljö- och konsumentnämnden, 1:e vice ordförande byggnadsnämnden

Telefonnummer: 021-39 31 05

Elisabeth Unell (M)

Oppositionsråd, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande Västerås Stadshus AB, ersättare kommunalförbundet Vafab Miljö

Telefonnummer: 021-39 22 24

Eleonore Lundkvist (M)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande byggnadsnämnden, 2:e vice ordförande grundskolenämnden, ledamot Västerås stadshus AB

Telefonnummer 073-0278738

Anna Nordin (M)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 2:e vice ordförande individ- och familjenämnden, 2:e vice ordförande äldrenämnden Telefonnummer 076-495 04 21

Erik Johansson (SD)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ledamot tekniska nämnden, ledamot förskolenämnden, ersättare äldrenämnden, ledamot styrelsen för Västerås stadshus AB

Telefonnummer 021-39 31 21

Roger Haddad (L)

Oppositionsråd, ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, ledamot utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Telefonnummer 021-39 31 26

Markus Lindgren (MP)

Oppositionsråd, ledamot kommunfullmäktige, ledamot tekniska nämnden, ersättare grundskolenämnden

Telefonnummer: 073-046 87 95

Jenny Setterholm (S)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 072-085 33 15

Mikael Dimgård (S)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 87 15

Nilla Kuul (KD)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 16 50

Elina Nordberg (C)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 31 10

Staffan Andersson (V)

Politisk sekreterare

Telefonnummer 021-39 31 18

Jenny Edberg (M)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 31 09

Tobias Utterstedt (SD)

Politisk sekreterare

Telefonnummer 021-39 31 21

Anna Lundberg (L)

Politisk sekreterare

Telefonnummer 021-39 31 32

Stadshuset i Västerås

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

    Sommarturnén för kultur i äldreomsorgen drogs igång sommaren 2020 för att bryta den isolering som många äldre hamnade i på grund av coronapandemin. Det blev så uppskattat att det har fortsatt på somrarna sedan dess. Sommaren 2023 bjuder på 208 kulturprogram från juni till augusti på våra 35 enheter ...

  • Här är 2022 års stipendiater inom Västeråsidrotten

    Västerås stads idrottsuppvaktning är ett viktigt tillfälle för Västerås stad att uppvakta idrottare och lag som på ­seniornivå tagit SM-guld, NM- EM- VM- eller OS-medalj under 2022 eller i slutet av 2021. Uppvaktningen hölls på torsdagskvällen den 23 februari. Samtidigt delades stipendier ut till fö...