Västerås central AB

Västerås central AB har till uppgift att äga, förvalta och utveckla Västerås centralstation.

Bolaget ägs gemensamt av Jernhusen AB (51 procent) och Västerås stad (49 procent).

Information om Västerås centralstation

För mer information om bolaget kontakta Västerås stad på 021-39 00 00.