Vafabmiljö kommunalförbund

Vafabmiljö svarar för att hushållsavfallet i regionen tas om hand och återvinns på ett miljöriktigt sätt. Med moderna anläggningar och hög kompetens kan Vafabmiljö hjälpa företag med allt avfall.

Kontakta Vafabmiljö vid frågor om återvinningsstationerna i Västerås kommun

Vafabmiljö ansvarar för kommunens återvinningsstationer från den 1 januari 2024. Du är välkommen att läsa mer på www.vafabmiljo.se/atervinningsstation. Där du också kan meddela om det finns behov av exempelvis städning av en station.

Du kan även kontakta oss på kundservice@vafabmiljo.se om du har frågor om:

  • Städning
  • Tömning
  • Vilka förpackningar som lämnas var
  • Vad som händer med de förpackningar jag lämnar

Vafabmiljö ansvarar för verksamheten vid återbruken, där hushållen kan sortera sitt grovavfall och lämna elavfall, farligt avfall med mera.

Vafabmiljös biogasanläggning på Gryta bedöms som en farlig verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningens lägre krav.

Information om anläggningar med farlig verksamhet

Information om VafabMiljö kommunalförbund

Kommunalförbundets protokoll

Sabine Dahlstedt är förbundsdirektör för VafabMiljö. 

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Matilda Antonsson (S)

Ersättare
Elisabeth Unell (M)