Europaparlamentsvalet 2024

Det är val till Europaparlamentet vart femte år. Då väljer medborgarna i Sverige och de andra EU-länderna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet. Nästa Europaparlamentsval är 9 juni 2024.

Allmän information om val

Det finns fyra allmänna val:

  • till riksdagen
  • till regionfullmäktige
  • till kommunfullmäktige
  • till Europaparlamentet

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar.

Europaparlamentet

Europaparlamentet är med och beslutar om EU:s lagar och budget. I Europaparlamentet sitter 705 ledamöter från EU:s 27 medlemsländer. Hur många ledamöter EU-länderna har beror på hur stor befolkningen är, Sverige har 21 ledamöter.

Intresseanmälan att arbeta som röstmottagare