Kulturhistorisk promenad i Dingtuna och Öppet hus

Stadsantikvarie Karin Nordström och översiktsplanerare Sandra Vindelstam, Västerås stad, och bebyggelseantikvarie Emma Karp, Västmanlands läns museum, tar oss med på en kulturhistorisk promenad om Dingtunas bebyggelsehistoria. Efter guidningen hålls Öppet hus i järnvägsstationen och Dingtuna kvarn.

Datum: 18 april 2024
Tid: Promenad 17.00-18.00, Öppet hus cirka 18.00-19.00
Plats: Samling på parkeringsplatsen vid Dingtuna kyrkskola.
Pris: Avgiftsfritt, ingen föranmälan

Promenaden utgår från ett nytt kulturmiljöunderlag som har tagits fram för Dingtuna i ett samverkansprojekt mellan Västerås stad och Västmanlands läns museum.

Promenaden är cirka 2 kilometer lång och sker på asfalterade och grusade vägar/gångar.

Arr: Västerås stad och Västmanlands läns museum i samarbete med Dingtuna-Lillhärad Sockengille och i Dingtuna kvarn.

Collage med bilder från byggnader i Irsta.

Publicerad

Senast ändrad