Visa sökformulär

Särskilda behov, extra stöd vid utbildning

Barn och unga som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har rätt att få det. Det står i skollagen.

Förskola

Förskola och pedagogisk omsorg har ett speciellt ansvar för barn som behöver särskilt stöd. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar.

Om du anser att ditt barn har omfattande behov av särskilt stöd i förskola eller pedagogisk omsorg och du ännu inte har någon plats vänder du dig till Kontaktcenter för mer information, se kontaktuppgifter längre ner på sidan. Om ditt barn har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg kontaktar du enhetschef/rektor.

Grundskola

Skolan har ett speciellt ansvar för unga som behöver särskilt stöd. Elever som av fysiska, psykosociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar.

Det är skolans rektor som har ansvaret för elevstöd. Vid sin sida har rektor, förutom den pedagogiska personalen, den särskilda elevhälsopersonalen som med sin specifika kompetens stödjer lärare och skolledning i elevhälsoarbetet. Rektor ansvarar för att elever som har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter ska upptäckas tidigt och få det stöd de behöver.

Om du anser att ditt barn är i behov av särskilt stöd i skolan kontaktar du rektor.

Om du anser att ditt barn behöver gå i grundsärskola får du träffa samordnaren som informerar dig om särskolans verksamhet. Det är samordnaren för särskolan som utifrån Skolverkets riktlinjer ansvarar och beslutar om vilka elever som ska tas emot i särskolan.

Åtgärdsprogram

Elever som behöver särskilt stöd ska få ett åtgärdsprogram. Syftet med det är att se till att elevens behov tillgodoses. Med hjälp av åtgärdsprogrammet kan personalen planera och utveckla den pedagogiska verksamheten så att du får det särskilda stöd som du behöver. Du får samtidigt en skriftlig bekräftelse på vilket stöd skolan ska ge dig. Kontakta rektor på din skola om du vill veta mer.

Lovskola

För elever i årskurs 8 och 9 som kanske inte når målen i svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska arrangeras lovskola under tio dagar i juni. Elever som deltar i lovskolan har rätt till 50 timmars undervisning. Undervisning och prövning genomförs av behöriga och legitimerade lärare. Eventuellt slutbetyg i årskurs 9 skrivs ut i anslutning till lovskolan. Lovskola erbjuds under samma förutsättningar som under ordinarie skoltid.

Kontakta din skola om du vill veta mer om lovskolan och hur du gör för att anmäla dig.

Gymnasieskola

Skolan har ett speciellt ansvar för unga som behöver särskilt stöd. Elever som av fysiska, psykosociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det. Stödet ska utformas med hänsyn till elevens egna behov och förutsättningar.

Det är skolans rektor som har ansvaret för elevstöd. Vid sin sida har rektor, förutom den pedagogiska personalen, den särskilda elevhälsopersonalen som med sin specifika kompetens stödjer lärare och skolledning i elevhälsoarbetet. Rektor ansvarar för att elever som har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter ska upptäckas tidigt och få det stöd de behöver.

Om du är i behov av särskilt stöd i skolan kontaktar du rektorn på skolan.

Om du anser att du behöver gå i gymnasiesärskola får du och din vårdnadshavare träffa samordnaren som informerar dig om särskolans verksamhet. Det är samordnaren för särskolan som utifrån Skolverkets riktlinjer ansvarar och beslutar om vilka elever som ska tas emot i särskolan.

Lovskola

Om du kanske inte når målen i svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska kan du ansöka om att gå i lovskola under tio dagar i juni. Där har du rätt till 50 timmars undervisning. Det är behöriga och legitimerade lärare som undervisar och genomför prövningar.

Kontakta din skola om du vill veta mer om lovskolan och hur du gör för att anmäla dig.

Sjukhusundervisning

Om ditt barn blir sjukt och behöver vårdas på sjukhus har barnet rätt enligt skollagen att få undervisning. På sjukhusskolan undervisar sjukhuslärare som hjälper ditt barn att nå kunskapsmålen. Eleverna använder de läromedel som finns på ordinarie skola eller undervisningsmaterial som finns på sjukhusskolan.

På barn- och ungdomskliniken och barn- och ungdomspsykiatrin undervisar sjukhuslärare elever, från årskurs 1 till och med gymnasiet, som är inskrivna för behandling eller utredning på sjukhus. Undervisningen sker både enskilt och i grupp beroende på hur eleverna mår.

Om ditt barn är inlagt på sjukhus och behöver hjälp med sin skolgång kontaktar du ditt barns behandlande team.

Information om särskilda utbildningsformer i skollagen, Sveriges riksdaglänk till annan webbplats

Vuxenutbildning

Du som är vuxen, vill studera på grundläggande eller gymnasial nivå och är i behov att särskilt stöd kan få hjälp av en studie- och yrkesvägledare. En pedagogisk kartläggning görs för att se vad du behöver för att lyckas med dina studier.

Information om det stöd du kan få vid vuxenstudier

Kontakta Vuxenutbildningscentrum för att boka tid för kartläggning

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Nu kan västeråsarna rösta med fimpen

  Som ett led i arbetet för ett renare Västerås sätter Teknik- och fastighetsförvaltningen upp fimpomater på olika platser. Tanken är att på ett lättsamt sätt få rökare att inte kasta fimpar på marken.

 • Nominera till Pedagogiska priset 2020

  Västerås stad delar varje år ut Pedagogiska priset. Det gör vi för att lyfta upp skickliga pedagoger. Nu behöver vi din hjälp att få fram Västerås bästa pedagoger. Vem nominerar du?

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.