Pedagogiska priset och Skolledarpriset

I Västerås finns många skickliga pedagoger och skolledare som utvecklar verksamheten. Med Pedagogiska priset och Skolledarpriset vill vi uppmärksamma dem och stimulera fortsatt framgång i deras yrkesutövning.

Syftet är att uppmuntra och förstärka goda insatser. Vi vill också sprida kunskaper om framstående pedagogisk verksamhet och skolledarskap i Västerås samt sporra andra till förstärkta insatser.

Det är förskolenämnden, grundskolenämnden och utbildningsnämnden som delar ut priserna.

Ett tecknat äpple.

Pedagogiska priset

Varje år delar Västerås stad ut pris till skickliga pedagoger inom förskola och skola. Det kan vara en lärare, förskollärare, fritidspedagog eller annan pedagogisk personal. Du kan också nominera ett arbetslag, en förskola eller skola. 

Kriterier för pedagogiska priset

Vi bedömer de nominerade pedagogerna utifrån deras bidrag till de pedagogiska nämndernas målbild att ”alla ska lyckas” med följande kriterier:

Pedagogen

 • skapar engagemang och lust att lära.
 • bidrar till ökad eller hög måluppfyllelse för barn/elever/studerande.
 • anpassar undervisningen till varje individs behov och förutsättningar.
 • utvecklar och tänker nytt om arbetssätt och metoder som stödjer lärande.

Vi delar ut tre pris à 25 000 kronor i kategorierna förskola, grundskola och anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning. Pristagaren ska vara tillsvidareanställd i kommunal eller fristående förskola eller skola.

Skolledarpriset

Varje år delar Västerås stad ut pris till en framstående skolledare inom förskola och skola. Du kan nominera en rektor, biträdande rektor eller chef för annan pedagogisk verksamhet. Du kan också nominera en skolledning.

Kriterier för skolledarpriset

Vi bedömer de nominerade skolledarna utifrån deras bidrag till de pedagogiska nämndernas målbild att ”alla ska lyckas” med följande kriterier:

Skolledaren

 • är en god ledare som inspirerar och lyfter medarbetarna samt skapar kompetenta team där styrkor och kompetenser tas tillvara.
 • skapar förutsättningar för ökad eller hög måluppfyllelse för barn/elever/studerande.
 • utvecklar och tänker nytt om arbetssätt och metoder som stödjer lärandet.
 • jobbar framgångsrikt och strukturerat med verksamhetens systematiska kvalitetsarbete.

Vi delar ut ett pris à 25 000 kronor. Pristagaren ska vara tillsvidareanställd i kommunal eller fristående förskola eller skola.

Så här nominerar du

Du kan nominera under perioden 1 september till 15 oktober 2023. Nomineringen ska vara skriftlig och innehålla:

 • Förnamn och efternamn på den eller de som du nominerar samt deras arbetsplats.
 • Beskrivning av det pedagogiska arbetet eller ledarskapet utifrån kriterierna för priset. Beskrivningen ska innehålla exempel på hur kriterierna uppfylls. Förslagskommittén bedömer nomineringarna utifrån hur de nominerade uppfyller kriterierna.
 • Namn på dig som nominerar.
 • Märk nomineringen Pedagogiska priset 2023 eller Skolledarpriset 2023.

Nomineringen ska vara hos barn- och utbildningsförvaltningen senast den 15 oktober 2023.

Adress

Västerås stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
Stadshuset
721 87 Västerås

E-post

buf@vasteras.se