Visa sökformulär

Mobbning, trygghet, säkerhet i skola

Förebyggande arbete mot mobbning

I Västerås ska ingen person, som i sitt yrke eller på sin fritid kommer i kontakt med barn och ungdomar, låta bekvämlighet, okunskap eller feghet vara ett hinder för att se och agera när barn far illa. Skolorna arbetar aktivt för att förebygga mobbning och kränkningar.

Tolv kommunala skolor i Västerås har utbildade trivselledare. Målet är att förebygga mobbning och främja ökad och mer varierad lek på rasterna. Skolorna i Västerås har också ett gemensamt barnombud som en del av det förebyggande arbetet riktat mot barn och ungdomar. Om du eller din kompis blir mobbad, kränkt eller diskriminerad ska du eller din förälder kontakta skolan.

Barnombudet

Utifrån Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, eller som det också kallas barnkonventionen, arbetar barnombudet i Västerås främst med utbildning om barnkonventionen samt demokrati- och inflytandefrågor med skolan som den största arenan. Barnombudet besöker elever och personalgrupper och bidrar med verktyg och metoder i skolans värdegrundsarbete. För barn och ungdomar kan barnombudet finnas som en vuxen att prata och mejla med.

Kontaktuppgifter till Sara Holm Stålhand finns längst ned på den här sidan.

Barnpiloter

En barnpilot är en resurs på arbetsplatsen i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att göra det. Barnpiloten ska vara ett bollplank och en kunskapsbank för att tidigt kunna agera om någon far illa. Västerås stad har som mål att det ska finnas barnpiloter på alla arbetsplatser inom barn och utbildning. Barnpiloter utbildas kontinuerligt och ingår i ett nätverk med Västerås stad, Polismyndigheten i Västmanlands län och Region Västmanland. Sedan 2003 har cirka 800 personer utbildat sig till barnpiloter, och utöver introduktionsutbildningen finns det i dag även en steg 2-utbildning.

Vill du veta mer om barnpilotverksamheten? Kontakta samordnare Sara Holm Stålhand, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Likabehandling

Varje år gör skolorna i Västerås en likabehandlingsplan över trygghetsarbetet på din skola. Planen berättar hur din skola arbetar för att se till att alla behandlas lika, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Kontakta din skola för att ta del av likabehandlingsplanen.

Olyckor och kriser

Alla kommunala förskolor och skolor har en utarbetad krisplan. Det vill säga en plan som talar om hur skolan ska göra när olika krissituationer uppstår. Planen kan användas som ett stöd om barn, elever och/eller personal drabbas av till exempel katastrofer eller andra kriser. Det kan gälla dödsfall, olycksfall och andra oförutsedda händelser i eller utanför skolan, som gör att människor behöver akut hjälp och ett medicinskt och/eller psykosocialt omhändertagande.

När något oförutsett händer kan det vara en bra hjälp för omgivningen att ha en krisplan att gå efter, eftersom förvirring ofta uppstår i det akuta skedet. En plan kan inte förutse allt som behöver göras, eftersom ingen traumatisk händelse är den andra lik, det finns dock vissa grundläggande frågor som är bra att tänka på när något har hänt.

Alla kommunala förskolor och skolor har en krisgrupp som träffas två gången per år samt vid behov. Gruppen i skolan består av rektorer, kuratorer, skolsköterskor, vaktmästare, lärare och administrativ personal. Krisgruppens uppgift är att stödja och hjälpa elever och medarbetare vid svåra situationer. Vid större kriser träder också Västerås stads krisorganisation in som stöd till enheten. För mer information kontakta förskolechefen på din förskola eller rektorn på din skola.

För information om arbete med olyckor och kriser i fristående förskolor och skolor kontakta respektive enhet.

Kontakta oss

Sara Holm Stålhand

Barnombud och samordnare för barnpiloter

Barnombudet och barnpiloter är en del av Förebyggarcentrum och finns i Växhuset.

Telefon: 021-39 99 99

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Nu kan västeråsarna rösta med fimpen

    Som ett led i arbetet för ett renare Västerås sätter Teknik- och fastighetsförvaltningen upp fimpomater på olika platser. Tanken är att på ett lättsamt sätt få rökare att inte kasta fimpar på marken.

  • Nominera till Pedagogiska priset 2020

    Västerås stad delar varje år ut Pedagogiska priset. Det gör vi för att lyfta upp skickliga pedagoger. Nu behöver vi din hjälp att få fram Västerås bästa pedagoger. Vem nominerar du?

Hjälpte informationen på denna sida dig?