Visa sökformulär

Avancerade program, Kulturskolan

Fördjupningslinjerna är till för dig som tänker en framtid som musiker, dansare, skådespelare, regissör eller lärare inom de olika kulturområdena, men också för dig som gör ett annat yrkesval men ändå vill ha en kvalificerad kulturutbildning. 

Balettelevskolan

För dig som älskar att dansa och vill satsa mycket av sin fritid på dans. Balettelevskolan erbjuder barn och ungdomar en studieinriktad dansträning parallellt med grundskolan.

Utbildningens mål är att ge en god och allsidig grund i dans. Den studieförberedande utbildningens kursplan följer ett schema med anpassade övningar och moment för varje ålder och utvecklingsnivå.

Antagningsprov genom audition under slutet av vårterminen.

Observera att de kurser du går under höstterminen, kan komma att ändra tid, dag och plats till vårterminen.

Anmäl dig till audition under ämnet Avancerade program i den digitala kurskatalogen.

Boka din plats på Balettelevskolan

Balettdansöser

Konstlinjen

Konstlinjen är till för dig som vill utveckla din kreativitet inom bild och form, som har stort intresse och vill förbereda dig för att eventuellt söka vidare till konstnärliga utbildningar.
Bas i utbildningen är regelbundna lektioner med fokus på teckning och måleri som kompletteras med olika projekt i Konstskolan eller Konstmuseets regi. Vi arbetar bland annat med stilleben, kroki och skulptur.

Antagning genom arbetsprover. Inlämning av arbetsprover senast vecka 20.
Arbetsproverna ska vara minst 5 stycken eller maximalt 10 stycken. Det ska vara teckningar och målningar i valfri teknik och inte större än 50 x 70 cm. Arbetsproverna ska vara numrerade och inlämnade tillsammans med en arbetsprovsförteckning.

Anmäl din ansökan med arbetsprov under ämnet Avancerade program i den digitala kurskatalogen.

Boka din plats på Konstlinjen

Musiklinjen

Du som har ett mycket stort intresse för musik, goda förutsättningar och förkunskaper kan söka musiklinjen. Linjen som har 18 platser är studieförberedande och vänder sig till elever från och med höstterminen det år du fyller 15 .

Det finns en afroamerikansk inriktning och en konstmusikalisk inriktning. Utbildningen omfattar tre läsår där du har ditt huvudämne 60 minuter i veckan. Biämnet är ett ackordinstrument i grupp. Du medverkar också i en orkester, ensemble eller kör. Ansökan lämnas in på våren och sedan kallas du till en provspelning. På provspelningen får du spela eller sjunga enligt något av följande, valfria alternativ:

  • På ditt huvudämne: två musikstycken av olika karaktärer.
  • Ett musikstycke på ditt huvudämne, samt möjlighet att visa övriga färdigheter på eventuellt biämne.

Vi gör också en kort intervju.

Anmäl dig till antagningsprov under ämnet Avancerade program i den digitala kurskatalogen.

Boka din plats på Musiklinjen

Teaterlinjen 

Teaterteori, röst och rörelse samt scenframställning varvas.  Eleverna deltar i en större teaterproduktion ofta i samarbete med Västmanlands teater. Undervisningen sker både enskilt och i grupp. Hit söker du med ett enkelt antagningsprov samt intervju.  Ansökan kan göras tidigast vårterminen i årskurs 8.
Teaterlinjen vänder sig till elever som är extra intresserade av teater och vill lägga ner mer arbete för att utvecklas vidare, kanske med siktet inställt på att söka Teaterhögskolan, någon folkhögskoleutbildning eller utbilda sig till teater- eller dramapedagog.
Antagning görs efter ett enkelt antagningsprov samt en intervju.

Anmäl dig till audition under ämnet Avancerade program i den digitala kurskatalogen.

Boka din plats på Teaterlinjen