Giftfri förskola

Vi använder fler kemikalier i samhället idag än tidigare. Överallt där vi befinner oss, både inomhus och utomhus, kommer vi i kontakt med olika ämnen. Alla är inte farliga men några kan skada vår hälsa. I arbetet med giftfri förskola fokuserar vi på att undvika de skadliga ämnena.

En giftfri förskola för barnens skull

Barn och unga är extra känsliga för skadliga ämnen och det är viktigt att den miljö där de vistas en stor del av sina dagar är så fri som möjligt från ämnen som kan påverka deras hälsa. Västerås stad har beslutat att det ska bedrivas ett kontinuerligt arbete med vägledning för giftfri förskola. Det är en del av Västerås Handlingsplan för kemikalier 2020-2025.

Arbetet för giftfria förskolor startades som ett projekt 2016. Många åtgärder har genomförts sedan dess. Bland annat har gamla leksaker rensats bort och vilmadrasser bytts ut till bättre alternativ. Nu är arbetet en etablerad del av många förskolors vardag och en process som ständigt pågår.

Giftfria leksaker i olika naturmaterial.

Stöd i arbetet för en giftfri förskola

Barn- och utbildningsförvaltningens miljösamordnare ger både kommunala och fristående förskolor stöd och hjälp i arbetet för giftfria förskolor. Det sker genom Vägledning för giftfri förskola och annat skriftligt material, föreläsningar och handledning till förskolepersonal.

Vägledning för giftfri förskola

I vägledningen kan du läsa mer om varför det är viktigt att jobba för giftfri förskola. Där finns råd om vad som är viktigt att tänka på när material köps in, och om material i kontakt med livsmedel. Även leksaker, material för skapande, utrustning på gården tas upp, liksom mycket annat.

Vägledning för giftfri förskola Pdf, 1.3 MB.

Checklista och faktablad

Checklistan Åtgärder för en giftfri förskola sammanfattar de viktigaste åtgärderna som tas upp i vägledningen.

Åtgärder för en giftfri förskola Pdf, 277.3 kB.

Informationen nedan kompletterar vägledningen.

Råden nedan är en kort sammanfattning av vad som är viktigt att tänka på vid inköp till förskolor. Läs mer om varför det är viktigt att följa dem i Vägledning för giftfri förskola. Där hittar ni också tabeller över miljömärkningar, vilka plaster som är ok att använda och annan information som underlättar arbetet för en giftfri förskola för våra barn.

 1. Var extra noga med varor till de yngsta och varor för att sova, gosa och äta
  De yngsta barnen är extra känsliga för påverkan av kemikalier. Varor för att sova och gosa har barnen lång och nära kontakt med. Varor för att äta kan förorena maten.
 2. Se upp med PVC-plast, polykarbonatplast (PC), bambuplast, PFAS och tungmetaller
  Plasterna innehåller ofta ämnen som påverkar kroppens hormonsystem. PFAS-ämnen bör fasas ut på grund av att de är, eller misstänks vara, hälsoskadliga. De är extremt svårnedbrytbara. Tungmetaller är giftiga.
 3. Välj varor som har en miljöcertifiering
  Miljöcertifiering innebär att en oberoende tredje part har granskat produkten eller varan och godkänt att de använder certifieringens märke, till exempel Svanen och Bra miljöval. Se fler exempel på sid 8 i Vägledning för giftfri förskola.
 4. Var vaksam mot leverantörers egna märkningar
  Dessa är inte granskade av en oberoende tredje part.
 5. Var uppmärksamma även då ni beställer i VIP
  Även i den kommunala inköpsportalen VIP finns bättre och sämre alternativ.
 6. Välj naturmaterial framför plast
  Naturmaterial innehåller oftast lägre halter av skadliga kemikalier.
 7. Handla från europeiska företag
  Europa har den strängaste lagstiftningen för leksakers innehåll av kemikalier.
 8. Välj det som är avsett för barn
  Det som är avsett för barn måste uppfylla lagstiftningen för leksakers innehåll av kemikalier.
 9. Våga fråga!
  Leverantörer och återförsäljare är skyldiga att upplysa om deras varor eller produkter innehåller något som står på EUs lista över särskilt farliga ämnen. Ni kan också alltid fråga barn- och utbildningsförvaltningens miljösamordnare.

Utskriftsvänlig version: Inköpsråd för giftfri förskola Pdf, 267.2 kB.

Kemiska produkter kan ha farliga egenskaper som den som använder produkterna behöver känna till.

Farliga kemiska produkter ska vara märkta med symboler, så kallade faropiktogram, som talar om på vilket sätt produkten är farlig. Märkningen ska också innehålla text om hur man skyddar sig. Titta efter märkning på de produkter ni använder och råden på förpackning och i säkerhetsdatablad.

I de allra flesta fall behövs inte produkter märkta med piktogrammen explosiv, oxiderande, giftig eller hälsofarlig på förskolor.
Vi rekommenderar att sådana produkter fasas ut.

Utskriftsvänlig version: Märkning av kemiska produkter Pdf, 194.2 kB.

Piktogram över hälsofarliga substanser.

Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver som är skadligt både för hälsa och miljö. Om glaset på en sådan lampa spräcks finns det risk att kvicksilver sprids till omgivningen.

Hantering när lysrör eller lågenergilampa går sönder:

 • Lämna rummet och vädra i 30 minuter.
 • Ta därefter upp resterna med papper och lägg både rester och papper i en behållare med tätslutande lock.
 • Använd inte dammsugare! Det kan förånga kvicksilvret och sprida det vidare i inomhusluften.
 • Torka golv och andra ytor med en fuktig trasa och lägg trasan i samma behållare.
 • Tvätta händerna noga efteråt.
 • Markera behållaren så att det tydligt framgår att den innehåller trasig lampa med kvicksilver.
 • Hantera behållaren enligt era rutiner för hur ni tar hand om farligt avfall.

Utskriftsvänlig version: Trasiga lysrör och lampor Pdf, 192.3 kB.

Föreläsningar

Vägledningens olika råd och åtgärder presenteras i en serie föreläsningar som har spelats in. Här finns länkar till inspelningarna.

Film: Varför det är viktigt med giftfri förskola

Film: Inköp

Film: Äta - material i kontakt med livsmedel

Film: Leka och skapa - bra val av material

Film: Sova och vara

Film: Utemiljö och utflykter

Besök

Förskolor i Västerås kan boka ett besök av barn- och utbildningsförvaltningens miljösamordnare för att få hjälp att komma vidare i arbetet för en giftfri förskola.

Kontakta oss

Giftfri förskola

Du kan boka besök och föreläsning samt få hjälp om du har frågor om Giftfri förskola.

Telefonnummer: 021-39 26 47

christina3.larsson@vasteras.se