Visa sökformulär

Försäkring i förskola och skola

Olycksfallsförsäkrade på heltid

Från 1 januari 2023 är alla barn och unga försäkrade på heltid, enligt följande kriterier:

 • Samtliga barn i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem), förskoleklass och elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola som är folkbokförda i Västerås kommun eller i annan kommun och som deltar i verksamheter som Västerås stad är ansvarig för oavsett om verksamheten drivs av kommunal eller fristående utförare.
 • Samtliga barn och elever som är folkbokförda i Västerås kommun men som går i annan kommuns förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola, oavsett om verksamheten drivs av kommunal eller fristående utförare.

Att tänka på vid skada

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.
 • Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna påbörjas måste Svedea kontaktas för godkännande. Efter bekräftelse från Svedea kan beställning av taxiresor göras. Uppgift om adresser, skoltider med mera lämnas till taxi.
 • Resekostnader till och från behandlingar ersätts i första hand från regionen. Begär alltid intyg om utbetald reseersättning.
 • Fyll i skadeanmälan, se länk nedan.
 • Skicka kvitton till Svedea AB, Skador företag, Box 3489, 103 69 Stockholm.

Information om olycksfallsförsäkringen och hur du fyller i skadeanmälan vid olycksfall, Svedea Länk till annan webbplats.

Skador som inträffat före 2019-01-01

Om ditt ärende gäller en skada som inträffat före 1 januari 2019 tar du kontakt med tidigare försäkringsbolag enligt nedan.

 • 2015-01-01 till 2018-12-31, Protector försäkring

Protector försäkring Länk till annan webbplats.

 • 2011-01-01 till 2014-12-31, IF Skadeförsäkring

IF Skadeförsäkring Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och grundsärskola
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se - Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Kom ihåg: Säg upp fritidsplats i tid

  Om ditt barn inte ska fortsätta på fritids efter sommaren måste du säga upp platsen i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Det räcker inte att du säger till personalen på fritids. Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum som uppsägningen har kommit in till Västerås stad.

 • Bra tips inför sommarens byggprojekt

  Ska du ta tag i en byggdröm i sommar? Du kan behöva bygglov och vi kan hjälpa dig att planera din bygglovsansökan så att det blir rätt från början. Här är några tips från stadens bygglovsavdelning.