Logotyp
Visa sökformulär

Förskola

Så här gör du

Så söker du plats 

Du ansöker om plats via e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Du som inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan ansöka via en blankett.

Läs mer om att ansöka och säga upp plats här

I Västerås stad har du möjlighet att jämföra förskola i webbverktyget Jämför service.

Läs mer om Jämför service härlänk till annan webbplats

Bra länkar

Förskolor i Västerås

Har du svårt att använda kartan? Vi arbetar för att göra kartorna ännu bättre. Använd gärna vår karttjänst för att hitta under tiden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskolorna i bokstavsordning

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om förskola

Barn på förskolan vattnar

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från ett års ålder. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan.

Läs mer om förskola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

För vem

Vad gäller?

Alla barn från ett års ålder ska erbjudas förskola eller pedagogisk omsorg från det datum som behov finns. Det är bara kommunala utförare som måste erbjuda en plats inom fyra månader. Du måste ansöka minst fyra månader i förväg.

Barn till arbetssökande och föräldralediga

Barn som har förälder som är arbetssökande, har rätt att bli erbjuden eller behålla sin plats totalt 20 timmar per vecka. Barn som har en förälder som är föräldraledig för vård av annat barn har rätt att bli erbjuden eller behålla sin plats totalt 15 timmar per vecka. Hur tiden ska fördelas bestäms av förskolan, i dialog med föräldrarna, utifrån vad som är bästa pedagogiska kvalitet för barnen.

Allmän förskola

Allmän förskola är en del av förskolans verksamhet och erbjuds barn från höstterminen det år de fyller tre år. Den är frivillig att delta i. Den omfattar tre timmar per dag och är avgiftsfri. Verksamheten följer grundskolans terminer, vilket innebär samma lov som i skolan. Ingen lunch serveras.

Modersmål, hemspråk

För barn som går i förskola finns modersmålsstöd. Det finns tre förskolor i Västerås som helt eller delvis erbjuder finskspråkig förskoleverksamhet. 

Läs mer om modersmål och hemspråk här

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

En del förskolor har speciell pedagogik eller inriktning. De vanligaste formerna är Montessoripedagogik, Waldorfpedagogik eller Reggio Emilia-inriktning samt avdelningar anpassade för till exempel barn med talsvårigheter och hörselnedsättningar eller barn med allergier. Det finns också många andra inriktningar och profiler. Mer information hittar du på förskolornas egna webbplatser.

Förskolan har en egen läroplan, som ligger till grund för att verksamheten håller en hög kvalitet. Den kommunala verksamheten drivs av Västerås stads skolverksamheter och Skultuna kommundel. Den fristående och enskilda verksamheten drivs av bolag, föreningar, stiftelser eller kooperativ.

Barn- och ungdomsprogram

Västerås stads barn- och ungdomsprogram utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Programmet ska vara känt i stadens verksamheter och genomsyra allt arbete som berör barn och unga.

Läs mer om barn- och ungdomsprogrammet härPDF

Föräldrasamverkan

Genom att engagera dig i till exempel ett föräldraråd får du som förälder en inblick i vad som sker i förskolan och möjlighet att påverka. På många förskolor finns det en arbetsgrupp där förskolechefen kan diskutera frågor med representanter för föräldrar och personal. Gruppen får lägga fram sina synpunkter och ge råd, men besluten fattas av förskolechefen.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om en specifik förskola eller dess verksamhet kontaktar du förskolan. Om du har andra frågor, till exempel hur du väljer förskola, kontaktar du Kontaktcenter. I Västerås stad ansvarar förskolenämnden för förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta nämnden om du har frågor som rör politiska beslut i förskolan/pedagogisk omsorg/öppna förskolan.

Om du tycker att förskolan har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter, till exempel att ditt barn inte får hjälp och stöd i förskolan eller att ditt barn blir retad utan att personalen gör någonting åt det, pratar du först med förskolan. Därefter vänder du dig till

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa men klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?