Logotyp
Visa sökformulär

Kartor

Vi kan erbjuda dig en mängd olika sorters kartor, både digitala och tryckta. I vår samlings­karta kan du hitta var olika verk­sam­heter finns. Till exempel för­skolor, bad och boenden för äldre. Du kan hitta vart det finns ledig mark för ditt före­tag, radon eller forn­lämningar. Du kan även beställa kartor i sam­band med bygglov.

Kartbild från samlingskarta

Samlingskartan

I samlings­kartan hittar du en mängd olika in­formation. Här kan du bland annat tända och släcka lager som visar var för­skolor, parker och äldre­boenden ligger.
Länk till samlingskartan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild från Mälardalskartan

Mälardalskartan

Mälardals­kartan är ett projekt inom sam­arbetet Fyra Mälar­städer. Fyra Mälar­städer be­står av Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. I kartan hittar du bland annat in­formation om ledig närings­livs­mark och detalj­planer för alla fyra städer.
Länk till Mälardalskartan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild från Samlingskartan

Smultronställen

Digital karta som bygger på den populära tryckta kartan med smultron­ställen. Kartan bygger på tips från kända och mindre kända västeråsare.
Länk till kartan med smultronställen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till en utskriftsvänlig version av kartan med smultronställen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svepkarta med två olika kartor över samma område i samma bild

Historiska svepkartor

Vi har tre typer av svep­kartor där du kan jäm­föra kart­bilder genom att dra i en svep­list mellan kartorna. De här tre kan du välja mellan:

Kartbild på en historiska svepkarta

Historiska kartor

I denna tjänst hittar på kartor från följande år; 1688, 1751, 1854, 1902, 1907, 1915, 1933, 1950, 1962, 1963, 1973, 1983 och 1998.
Länk till Historiska kartor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild från kartan till Översiktsplan 2016

Översiktsplan 2026

I den här kartan kan du se förslag på hur mark kan användas. Kartan visar också olika intressen och förhållanden som är viktiga att ta häsyn till i planeringen.
Länk till kartan för översiktsplan 2026.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartbild från täckningskartan

Täckningskartan

I den här kartan kan du se hur täckningen är för mobiltelefoner på olika platser i kommunen.          
Länk till täckningskartan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra digitala kartor

Vi har även andra verk­samhets­kartor. Efter varje punkt i listan, ligger en länk till respektive karta.

Kartor i samband med bygglov

När du ska söka bygg­lov behöver du ofta ett kart­under­lag. Det visar hur du får bygga på din tomt och hur ditt be­fintliga hus ligger på tomten. Vilket under­lag du behöver är beroende på vad du ska bygga. Du kan välja mellan

  • Nybyggnadskarta (vanlig och förenklad)
  • Situationsplan
  • Tomtkarta.

Tryckta kartor

Vi gör flera olika tryckta kartor. De flesta kan du köpa i Stads­hus­entrén, bok­handel och hos turist­byrån. Här är några exempel

  • Västeråskartan
  • Västerås Atlas
  • Utflyktskartan
  • Västerås Stadskarta.

Flygfoto/ortofoto

Om du behöver ett under­lag till en karta kan du behöva ett orto­foto. Det ser ut som ett flyg­foto som är taget rakt uppifrån. De är också gjorda så de är skal­enliga med verklig­heten. Det finns orto­foto i Västerås stad från flera årtal, fram­förallt över själva tät­orten.

Vill du beställa ortofoto, hör av dig till Kontaktcenter.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?