Logotyp
Visa sökformulär

Parkgårdens servicehus

Parkgården ligger centralt i Tillberga tätort på Kvistbergavägen 10.

Hitta hit

Hitta hit

Kontakta oss

Parkgårdens servicehus

Besöksadress: Kvistbergavägen 10A

Postadress: Kvistbergavägen 10A 722 33 Västerås

Telefonnummer: Enhetschef 021-603 19

Om Parkgårdens servicehus

Typ: Servicehus

Organisationsform: Fristående

Utförare: Tillberga Grannskapsservice

På Parkgården finns förutom bostadsrätter även servicehus, ålderdomshem, mötesplats, dagverksamhet och restaurang.

Servicehuset består av nio lägenheter och finns på första våningen i Parkgården. Servicehuset vänder sig till personer med måttligt till omfattande omsorgsbehov. Du möblerar din lägenhet som du vill. Varje lägenhet är utrustad med trygghetslarm och brandlarm.

Mötesplatsen vänder sig till personer i alla åldrar inom det huvudsakliga upptagningsområdet som utgörs av Tillberga, Hubbo, Sevalla, Tortuna och till viss del även Hökåsen. Även besökare från andra stadsdelar är välkomna. Mötesplatsen har ett stort utbud av olika aktiviteter, både kulturellt och friskvårdsinspirerat.

Dagverksamheten vänder sig till de som bor i upptagningsområdet och som är i behov av social och mental stimulans och träning.

Restaurangen är öppen för allmänheten.

Som boende på servicehuset har du tillgång till social omvårdnad, hälso- och sjukvårdsinsatser, teknisk hemtjänst, samt tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Sjuksköterska tjänstgör dagtid och undersköterskor dygnet runt. Nattetid finns det tillgång till joursjuksköterska som kallas in om behov skulle uppstå. Vi har även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut .

Som boende på servicehus får du en kontaktman som ansvarar för att dina behov blir tillgodosedda.

All tillsvidareanställd personal har adekvat utbildning inom sina olika arbetsområden.