Logotyp
Visa sökformulär

Kartor och geografisk information, GIS

Kartor och annan geografisk information är använd­bara hjälp­medel för att kunna hitta rätt. Men även för att kunna planera nya om­råden och för att förstå hur staden och dess om­givningar hänger ihop. Det finns många typer av kartor som används för olika upp­gifter och ända­mål. Här kan du läsa mer om det.

Geografisk information behövs för många upp­gifter inom staden. För planering av bostäder, transporter, väg­underhåll, bygg­lov, kultur­minnes­vård och mycket annat. Det finns många olika sätt att ta del av den geo­grafiska in­formationen. Kartor på papper, foton och digitala tjänster. I dag finns mycket av den geo­grafiska in­formationen samlad i stora data­baser, och man kan ta fram just de under­lag man behöver för olika ända­mål.

Om du har behov av kartor och annan geo­grafisk in­formation, hör av dig till stads­byggnads­förvaltningen via Kontakt­center.

Digitala karttjänster och GIS

Nästan 80 procent av all in­formation kan kopplas till en geo­grafisk position. I och med det kan detta visas på en karta. Numera finns väldigt mycket av kartor och geo­grafisk in­formation i digital form. Det kallas geo­grafiska in­formations­system och brukar förkortas med GIS. Till GIS-tjänsterna hör att stort antal it-baserade system och verktyg som gör att man kan få fram väldigt exakta upp­gifter om ett visst geo­grafiskt område.

Här på vår webb­plats hittar du många olika typer av digitala kart­tjänster. Vill du till exempel veta var stadens för­skolor eller bad ligger, kan du hitta dem i vår samlings­karta. Du kan också titta på historiska kartor. Det finns kartor från år 1688 och framåt. Du hittar även kartor på vissa sidor, som visar var sidans verksamhet ligger. Det kan bland annat vara motions­spår, boenden eller skolor.

Ortofotokarta som visar hastigheter

Kartor att beställa eller titta på

Det finns många olika sorters kartor. En del krävs i sam­band med bygg­lov andra har historiska perspek­tiv och är spännande att titta på. Vi har också flyg­bilder som kan bli under­lag för kartor. Läs mer om de olika varianterna som vi erbjuder.

Nybyggnadskarta, situationsplan eller tomtkarta för bygglov

När du ska söka bygg­lov behöver du ofta ett kart­underlag. Det visar hur du får bygga på din tomt och hur ditt befintliga hus ligger på tomten. På vissa kart­underlag visas även ledningar och anslutnings­punkter till vatten, avlopp, el och liknande. Vilket under­lag du behöver är beroende på vad du ska bygga. De här kan du välja mellan

 • Nybyggnadskarta (vanlig och förenklad)
 • Situationsplan
 • Tomtkarta.

Nybyggnadskarta

Den kartan visar hur din tomt får be­byggas och hur ditt befintliga hus ligger på tomten. Du ser sådant som fastighets­gränser, fastig­hetens mått, bestämmelser från detalj­planen, nuvarande byggnader på tomten och anslutnings­punkter till vatten, avlopp, el och liknande. Du kan beställa kartan i e‑formuläret längre ner på sidan, samt hos Kontakt­center.

När du söker bygg­lov får nybyggnads­kartan vara som mest två år gammal.

Vi har just nu långa leveranstider för nybyggnadskartor

Nu ligger leverans­tiden på cirka 10 veckor. En längre period med stor ökning av antal beställningar ligger till grund för de långa leverans­tiderna.

Länk till e-formulär för beställning av nybyggnadskarta.länk till annan webbplats

Länk till taxan med avgifter för nybyggnadskarta.Word

Situationsplan

Du kan få in planerade byggnad inritad på kartan. Då kallas den situations­plan.

Tomtkarta

Tomtkarta är en lite enklare typ av karta. Den kan du använda om du vill bygga till något på mark utanför plan­lagt område. Det kan till exempel handla om enklare arbeten som plank, murar, mindre mark­arbeten och så vidare. Då behövs inte nybyggnads­kartan.

Vill du beställa en tomt­karta, hör av dig till Kontakt­center.

Flygfoto/Ortofoto

Det här är egentligen inte en karta i vanlig mening, utan som namnet säger ett fotografi. De kan se ut på flera sätt, till exempel vara tagna snett från sidan, då kallas de för sned­bilder. De kan också vara tagna rakt uppi­från, då kallas de för orto­foto. Orto­foto är också bearbetade så att de är skalenliga med verkligheten. Ofta används ett orto­foto som underlag för andra kartor. Men de används också för samhälls­planering, planering av mark­användning, miljö­övervakning och liknande. Det finns orto­foto i Västerås stad från flera årtal, fram­förallt över själva tät­orten.

Vill du beställa orto­foto, hör av dig till Kontakt­center.

Flera kartor att titta på

Vi har flera olika sorters kartor för en mängd behov. Till exempel

 • parkeringskarta
 • samlingskarta
 • historiska kartor
 • karta över fornlämningar
 • hitta detaljplaner på karta.

Här hittar du alla våra kartor och information om dem.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Västerås stad ställer ut på Bomässa

  Västerås stads konsumentvägledare, kemikaliesamordnare, energirådgivare och bygglovsinspektörer ställer ut tillsammans på Bomässan i Västerås. Vi finns i monter 212. Välkommen att besöka oss!

 • Möte om fler bostäder på Råby

  Välkommen på möte om ny detaljplan för Kornknarren 1 med flera, dp 1827, på Råby. Vi planerar för flera bostäder i området. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på ...

Nytt i Västerås

 • Park(ing) day

  Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

 • Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

  Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du b...

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

Hjälpte informationen på denna sida dig?