Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplaner

Hitta detaljplaner via karta

Kartbild som illustrerar kartan för detaljplaner och andra utredningar

Du kan söka via kartan. Här finns gällande detalj­planer samt de planer och ut­redningar som ännu inte är klara. Du kan bara hitta från år 2008 och framåt.

Länk till kartan med detaljplaner och andra utredningar.länk till annan webbplats

Vill du ha en äldre plan, kan Kontaktcenter hjälpa dig. Du når dem

 • via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se
 • telefon 021-39 00 00, knappval 3.

Sök efter detaljplaner

I den här rutan söker du gällande detaljplaner som vunnit laga kraft sedan år 2008 och framåt.

Sök efter pågående planer, plan­pro­gram och andra ut­red­ningar

I den här rutan söker du de vi arbetar med. Till exempel detalj­planer, planprogram, fördjupningar av översikts­planen, orts­analyser och andra ut­redningar. Det är de som pågår, som ännu inte blivit god­kända eller har vunnit laga kraft.

Du kan söka på olika sätt. Här visar vi några exempel.

 • Efter område, till exempel Pettersberg
 • Kvartersnamn eller fastighetsbeteckning, Västerås 3:1
 • Detaljplanens namn, Illern 2, Vega
 • Detaljplanens beteckning, dp 1801
För vem

Du kan på­verka när vi gör nya planer

I sam­råds- och gransknings­skedet kan du säga vad du tycker om för­slaget till detalj­plan. Om du till exempel är granne till om­rådet eller på annat sätt berörs av detalj­planen så har du rätt att lämna syn­punkter. Ofta anordnar vi ett sam­råds­möte för de boende och fastighets­ägare som berörs. Sam­rådet syftar till att få fram ett så bra besluts­underlag som möjligt.

Under gransknings­tiden finns plan­förslaget till­gängligt här på webb­platsen och i stads­huset. Gransknings­tiden är minst tre veckor, och under den tiden finns ytterligare möjlig­het att på­verka.

De här detaljplanerna eller andra utredningar kan du lämna synpunkter på

Länk till detaljplan för Öster Mälarstrand, etapp 4, dp 1842.
Planen är utsänd på samråd mellan den 5 december 2016 och den 26 januari 2017.

Länk till detaljplan för Kungsängen 1 med flera, Ängsgärdet, dp 1845.
Planen är utställd för granskning mellan den 30 december 2016 och den 27 januari 2017.

Länk till detaljplan för del av Västerås 2:113 (Jakobsbergsplatsen), Jakobsberg, dp 1838.
Planen är utsänd på samråd mellan den 9 januari och den 6 februari 2017.

Länk till detaljplan för del av Ljungstorp 1, Stohagen, dp 1860.
Planen är utsänd på samråd mellan den 23 januari och den 13 februari 2017.

Länk till sidan om ändring av detaljplan avseende upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse för Ljungstorp 1, Stohagen, dp 1863.
Planen är utsänd på samråd mellan den 23 januari och den 13 februari 2017.

Länk till detaljplan för Västerås 4:46, Önsta-Gryta, dp 1847.
Planen är utställd för granskning mellan den 23 januari och den 13 februari 2017.

Så här gör du

Ansök om detaljplan

Så här gör du

När du vill an­söka om en ny detalj­plan eller om att ändra en detalj­plan, ska du

 • skicka in ifylld och under­skriven ansöknings­blankett
 • bifoga en beskrivning av vad du har tänkt dig
 • bifoga eventuellt fastighets­karta, hus­ritning, bild eller annan handling.

Länk till e-formulär för ansökan om ny eller ändrad detaljplan.länk till annan webbplats

Länk till blankett för ansökan om ny eller ändrad detaljplan.länk till annan webbplats

Vad kostar det?

Avgiften för ­detalj­planen bestäms av en taxa. Kostnaden är beroende på hur stor byggrätt planen ger.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.länk till annan webbplats

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för detalj­planer skiftar, beroende på olika saker. Generellt får du räkna med att det tar ett till ett och ett halvt år.

Så här jobbar vi

När du inte är nöjd med beslutet

Så här gör du om du vill över­klaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du ha rätt att över­klaga planen. Bygg­nads­nämnden måste upp­lysa dig som berörs av beslutet om hur du gör för att över­klaga. Det kallas besvärs­hän­visning. För att ha rätt att över­klaga ska du vara berörd av planen och dessutom ha lämnat in skriftliga syn­punkter tidigare i processen.

Besvärshänvisning för detaljplan och områdesbestämmelser.PDF

I din över­klagan måste du bland annat be­skriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Om bygg­nads­nämnden inte anser att de kan ta ett nytt beslut som gynnar dig, skickas ärendet vidare till läns­styrelsen för prövning. Du kan över­klaga detalj­planen inom tre veckor efter att bygg­nads­nämnden an­tagit planen och till­känna­givit be­slutet.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Det här händer i Västerås

 • Invigning Gäddeholmsvägen

  Den 1 oktober klockan 14 är det stor invigning av Gäddeholmsvägen och det gör vi med ett fartfyllt Fun Run Race.

 • Möte om fler bostäder på Jakobsberg

  Välkommen på möte för ny detaljplan på Jakobsberg. Vi planerar för fler bostäder. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?