Allemansrätten

Allemansrätten ger oss i Sverige en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen.

Naturlandskap med betande vita får. 

Du kan läsa mer om Alle­mans­rätten och vad du ska tänka på i naturen, på Natur­vårds­verkets webb­plats. Där hittar du också in­formation på flera språk.

Information om allemansrätten, Naturvårdsverket